Rada UE dodała naruszanie sankcji do unijnego wykazu przestępstw


Na zdjęciu: budynek Justus Lipsius w Brukseli, siedziba Rady Unii Europejskiej
Rada UE w poniedziałek, 28 listopada, podjęła jednogłośną decyzję o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw. To pierwszy krok do umożliwienia w przyszłości konfiskowania aktywów osób i podmiotów obchodzących sankcje i skazanych za to prawomocnym wyrokiem.„UE z determinacją odpowiedziała na niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Przyjęła bezprecedensową liczbę sankcji wymierzonych w rosyjską gospodarkę i mających utrudnić (Rosji) kontynuowanie agresji. Aby ich wdrażanie się powiodło, potrzebne są wspólne wysiłki, a dzisiejsza decyzja jest niezbędna, by powstrzymać wszelkie próby obchodzenia tych środków” – zadeklarował czeski minister sprawiedliwości Pavel Blažek, którego kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

Obecnie państwa członkowskie bardzo różnie definiują naruszanie sankcji i przewidują za to różne kary. Może to skutkować różnym stopniem egzekwowania sankcji i ryzykiem ich obchodzenia, to zaś może sprawiać, że osoby podlegające sankcjom nadal będą miały dostęp do swoich aktywów i będą mogły wspierać reżimy objęte sankcjami.

Dodanie naruszeń sankcji do unijnego wykazu przestępstw to pierwszy z dwóch kroków mających zagwarantować podobny stopień egzekwowania sankcji w całej UE i zniechęcić do prób ich obchodzenia lub naruszania, czytamy w komunikacie opublikowanym przez Radę UE.

Kolejnym krokiem będzie zaproponowanie przez Komisję Europejską dyrektywy zawierającej minimalne normy definiowania przestępstw i kar za naruszanie unijnych sankcji. Zaproponowana dyrektywa będzie wymagała omówienia i przyjęcia przez Radę UE i Parlament Europejski.

Na podstawie: PAP