Rada UE pozytywnie o krajowych planach odbudowy Litwy, Chorwacji, Słowenii i Cypru


Fot. pixabay.com
Podczas nieformalnej telekonferencji ministrowie gospodarki i finansów UE w poniedziałek, 26 lipca, pozytywnie odnieśli się do oceny krajowych planów odbudowy przedstawionych przez Litwę, Chorwację, Słowenię i Cypr.Po formalnym przyjęciu decyzji przez Radę UE, co, jak poinformowano, ma nastąpić „niebawem”, ta grupa państw członkowskich będzie mogła zacząć wykorzystywać fundusze z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF). Wszystkie cztery państwa wystąpiły o wypłatę zaliczek z przydzielonych im środków. Otrzymają je po podpisaniu dwustronnych umów o dotacje i pożyczki.

„Dobra wiadomość dla kolejnych czterech państw członkowskich: Litwy, Chorwacji, Słowenii i Cypru. Po zatwierdzeniu na początku miesiąca pierwszych 12 decyzji w sprawie krajowych planów szybko przystąpiliśmy do dalszych prac, aby te państwa mogły jak najszybciej zacząć otrzymywać wsparcie na realizację planowanych reform i inwestycji. Musimy jak najlepiej spożytkować te fundusze, aby wyjść z kryzysu i zacząć tworzyć odporną oraz bardziej ekologiczną i bardziej cyfrową Europę” – oświadczył Andrej Szircelj, słoweński minister finansów, którego kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

13 lipca Rada zatwierdziła ostatecznie krajowe plany odbudowy 12 państw Unii. „Zielone światło” otrzymały wtedy: Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja i Włochy.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest centralną częścią pakietu Next Generation EU, mającego ożywić gospodarkę UE po pandemii COVID-19, a równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie z Instrumentu, państwa członkowskie muszą przedstawić Komisji Europejskiej swoje plany odbudowy i zwiększania odporności.

Po otrzymaniu planu Komisja ma dwa miesiące na jego ocenę (o ile nie uzgodniła z państwem członkowskim przełożenia terminu) i na zaproponowanie Radzie decyzji wykonawczej w sprawie zatwierdzenia planu. Następnie Rada ma cztery tygodnie na przeanalizowanie projektu decyzji. Gdy Rada przyjmie decyzję, państwa członkowskie mogą zacząć podpisywać z Komisją dwustronne umowy o finansowaniu i w ciągu dwóch miesięcy otrzymać uzgodnione zaliczki.

Na podstawie: PAP