Ranking szkół według "Reitingai": polskie wśród najlepszych


Fot. wilnoteka.lt
Jakich przedmiotów najlepiej uczą szkoły ogólnokształcące na Litwie? Jak się okazuje, języka rosyjskiego i informatyki. Natomiast, jeśli chodzi o matematykę, sytuacja jest tragiczna. Do takich wniosków doszli autorzy corocznego rankingu gimnazjów i uczelni wyższych. Zestawienie najlepszych szkół opublikowało pismo "Reitingai".Szkoły były oceniane na podstawie tegorocznych wyników państwowych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: języków litewskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, historii, matematyki, informatyki, biologii, chemii, geografii i fizyki. W każdej kategorii wybranych zostało 50 najlepszych szkół (spośród około 450 szkół średnich i gimnazjów działających na Litwie).

"Co ciekawe, nasze gimnazja najlepiej uczą informatyki i języka rosyjskiego. Dla przykładu, we wszystkich szkołach, które trafiły do 50 najlepszych, średnia ocena z egzaminu z języka rosyjskiego to od 88,17 do 100 punktów, z informatyki - od 77 do 100 punktów" - zauważyła Jonė Kučinskaitė, dziennikarka pisma "Reitingai". Niestety, jeśli chodzi o matematykę, jej zdaniem, sytuacja jest tragiczna: na liście najlepszych znalazły się nawet szkoły, gdzie maturzyści mieli średnią ocenę z egzaminu maturalnego poniżej 50 pkt - od 49,8 do 43,78. "Jak smutno prezentują się kompetencje naszych uczniów w dziedzinie matematyki, nauk przyrodniczych i umiejętności czytania ze zrozumieniem, dowiedzieliśmy się z najnowszych badań PISA. Jedną z odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasze dzieci nie radzą sobie z matematyką jest, jak się okazuje, to, że w ciągu tygodnia mają najmniej lekcji matematyki w porównaniu z innymi uczestniczącymi w badaniach państwami" - podczas prezentacji wyników najnowszego rankingu pisma "Reitingai" powiedziała Kučinskaitė. 

Pozytywny wydźwięk ma natomiast inne spostrzeżenie, dotyczące szkół nielitewskich. "Chciałabym wyróżnić kilka szkół, w których nauczanie odbywa się nie w języku litewskim, w których językiem ojczystym uczniów nie jest język litewski. Są to Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach, Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach i wileńskie Gimnazjum Š. Aleichema OR. Wszyscy absolwenci tych szkół zdali państwowy egzamin z języka litewskiego lepiej niż uczniowie gimnazjów, gdzie uczą się dzieci, dla których jest to język ojczysty" - zaznaczyła Jonė Kučinskaitė.

Wśród najlepszych szkół w każdej kategorii rankingowej są polskie - zarówno duże wileńskie, jak i wiejskie.

W ubiegłorocznym rankingu 50 szkół, które najlepiej uczą języka litewskiego nie było żadnej polskiej szkoły, w tegorocznym są trzy: Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (13 miejsce), Gimnazjum w Rukojniach (19 miejsce) i Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (25 miejsce). 

Wśród 50 szkół Litwy z najlepszym poziomem znajomości języka angielskiego są dwie polskie szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (37 miejsce) i Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli. Język niemiecki nie jest tak popularny jak angielski. Wśród 35 wyróżnionych w tej kategorii szkół jest pięć polskich: Gimnazjum w Bujwidzach (20 miejsce), Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach (23 miejsce), Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole (27 miejsce), Gimnazjum w Ejszyszkach (30 miejsce), Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach (34 miejsce). 

Tradycyjnie, najwięcej szkół z polskim językiem nauczania, bo aż szesnaście, jest na liście placówek, które miały najlepsze wyniki z egzaminu państwowego z języka rosyjskiego. Są to: Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (19 miejsce), Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (26 miejsce), Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu (27 miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (28 miejsce), Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie (29 miejsce), Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (31 miejsce), Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (32-33 miejsce), Gimnazjum w Rukojniach (34 miejsce), Gimnazjum w Awiżeniach (38 miejsce), Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole (39 miejsce), Gimnazjum w Mickunach (40 miejsce), Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie (42 miejsce), Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (46 miejsce), Gimnazjum im. P.K. Brzostowskiego w Turgielach (47-48 miejsce), Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (47-48 miejsce), Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu (50 miejsce).

Jeśli chodzi o historię, na liście 50 szkół, które najlepiej przygotowały uczniów do egzaminu, jest tylko jedna polska - Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie (16 miejsce). "Lelewel" został wymieniony również wśród szkół z najlepszymi wynikami z matematyki, zajmując 14 miejsce. Inne wyróżnione polskie szkoły to: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (27 miejsce), Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole (37 miejsce), Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (39 miejsce), Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie (43 miejsce).

Wśród szkół z najlepszymi wynikami z egzaminu z informatyki na 5-6 miejscu jest Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze, na 22 miejscu - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Gimnazjum im. Jana Pawła II ma też 15 miejsce wśród szkół z najlepszymi wynikami z fizyki; Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego jest na 31-32 miejscu, a Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu na 47-48 miejscu. 

Drugie miejsce wśród 50 szkół z najlepszymi wynikami z egzaminu z chemii zajęło Gimnazjum w Ejszyszkach, 7-8 miejsce Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, które w ubiegłym roku było na 1 miejscu. 

Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli (9 miejsce), Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (17 miejsce), Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (27 miejsce), Gimnazjum w Rukojniach (42 miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (47 miejsce) są wśród 50 szkół z najlepszymi wynikami z biologii.

Egzamin z geografii dobrze zdali maturzyści Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (15 miejsce), Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (26-27 miejsce) i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (47 miejsce).

Pismo "Reitingai" publikuje również ranking szkół początkowych, progimnazjów i gimnazjów stworzony na podstawie wyników olimpiad przedmiotowych. Według osiągnięć olimpijskich uczniów klas początkowych na 8-10 miejscu jest Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, na 33-39 - Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie. Wśród progimnazjów wymieniona została Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach. Zwycięstwa na olimpiadach przedmiotowych mieli uczniowie gimnazjów i szkół średnich: Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli (16 miejsce), Szkoły im. Sz. Konarskiego (38-51 miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (73-78 miejsce) i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (79-80 miejsce). 

Autorzy rankingu przeanalizowali również, jakie uczelnie i kierunki wybierają absolwenci szkół ogólnokształcących poszczególnych samorządów. W rejonie wileńskim na studia wyższe na uczelniach litewskich dostało się 469 osób, czyli 48,6 proc. absolwentów. Są oni obecnie studentami Uniwersytetu Wileńskiego, Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, Uniwersytetu Michała Romera, Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, Litewskiego Uniwersytetu Nauk Medycznych oraz kolegiów. Wybrane kierunki to przede wszystkim: przedsiębiorczość, zarządzanie, pedagogika, finanse, inżynieria elektroniczna, informatyka, pielęgniarstwo. 

Studia na Litwie podjęło 196 absolwentów szkół rejonu solecznickiego (57,1 proc.). Wybrane przez nich uczelnie wyższe to: Uniwersytet Wileński, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Uniwersytet Michała Romera, Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych i Litewski Uniwersytet Edukologiczny oraz kolegia, a studiują przedsiębiorczość, zarządzanie, prawo, pielęgniarstwo, pedagogikę, medycynę i zdrowie, finanse. 

Na podstawie: delfi.lt, "Reitingai"