Raport ws. lądowania samolotu Ryanair w Mińsku - 13 września


Fot. BNS
Zespół prowadzący dochodzenie w sprawie wymuszonego lądowania samolotu Ryanair w Mińsku dopiero 13 września, o 10 dni później niż planowano, przedstawi najnowsze ustalenia w tej sprawie Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Wyniki dochodzenia i konkluzje są spodziewane w listopadzie.

„13 września br. zespół ds. ustalenia faktów w sprawie lotu Ryanair FR4978, kierowany przez Sekretariat ICAO, przedstawi Radzie ICAO drugą aktualizację. W oczekiwaniu na otrzymanie dalszych informacji od krajów–stron wyniki dochodzenia i konkluzje są obecnie spodziewane w listopadzie br., podczas 224. sesji Rady” - poinformowało w piątek, 3 września, biuro prasowe Sekretariatu Generalnego ICAO.

Pod koniec czerwca ICAO, organizacja z siedzibą w Montrealu, informowała, że Rada tej organizacji zapoznała się ze wstępnym raportem dotyczącym wymuszonego lądowania samolotu Ryanair, które miało miejsce w Mińsku w maju. Komunikat ICAO podawał, że raport jest oczekiwany podczas następnej sesji Rady, która rozpocznie się 13 września. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, ICAO informowała, że raport ze wstępnymi ustaleniami oczekiwany jest do 23 czerwca, czyli do końca bieżącej sesji Rady ICAO, zaś ostateczny raport zostanie przedstawiony w czasie sesji rozpoczynającej się 13 września w poniedziałek.

Pod koniec maja Rada ICAO podjęła decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie wymuszonego przez Białoruś lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku. Władze białoruskie aresztowały wówczas dziennikarza Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie samolotu.

Rada ICAO wyraziła „poważne obawy” i postanowiła przeprowadzić tzw. dochodzenie ustalające fakty (fact finding investigation), wykorzystując w tym celu art. 55 Konwencji Chicagowskiej. Stanowi on, że Rada może „badać na żądanie któregokolwiek Państwa, będącego stroną umowy, każdą sytuację mogącą wywołać możliwe do usunięcia przeszkody w rozwoju międzynarodowej żeglugi powietrznej i po przeprowadzeniu takiego badania ogłaszać sprawozdania, jakie może uznać za pożądane”.

Dochodzenie prowadzi Sekretariat ICAO. Specjaliści prowadzący dochodzenie mogą występować o przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania.

Po decyzji Rady ICAO oficjalne wnioski o przekazanie informacji zostały wystosowane do krajów bezpośrednio związanych z tym wydarzeniem: Białorusi i Polski, a także do Grecji, Irlandii, Litwy i Szwajcarii.

ICAO to organizacja powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 r. i obowiązującej od 1947 r. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Spory dotyczące lotnictwa cywilnego rozpatruje Rada ICAO. ICAO jest agendą ONZ, jej celem jest zapewnianie współpracy państw członkowskich. W Radzie ICAO podczas każdej trzyletniej kadencji są przedstawiciele 36 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie ICAO.

Na podstawie: PAP