Rekordowy wzrost PKB


Fot. www.wilnoteka.lt
W trzecim kwartale bieżącego roku na Litwie odnotowano rekordowo szybki wzrost produktu krajowego brutto. W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku wzrósł on o 6,6 procent i wynosił 27,857 mld litów. Jak donosi Litewski Departament Statystyki, tak szybkiego wzrostu PKB nie było od drugiego kwartału 2008 r.
bieżącym roku we wszystkich gałęziach gospodarki odnotowano dodatnią zmianę wartości dodanej brutto. Wzrost produkcji i rosnąca konsumpcja miały wpływ na dość szybki wzrost PKB. W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku produkt krajowy brutto wyniósł 78,193 mld litów i w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego wzrósł o 6,3 procent. Według poprawionych danych w pierwszym kwartale 2011 r. PKB wynosił 23,254 mld litów, w drugim - 27,082 mld litów.

Zgodnie z prognozą analityków banku Danske bank w przyszłym roku tendencje wzrostowe nie są już tak pozytywne i w 2012 r. można oczekiwać rozwoju gospodarki zaledwie na poziomie 3,8 procent. Gospodarka Litwy może spowolnieć na skutek zmniejszenia się popytu wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Gitanas Nausėda, doradca prezesa banku SEB uważa, że wzrost PKB w trzecim kwartale bieżącego roku może być jednym z ”ostatnich przejawów makroekonomicznego lata na Litwie”, ponieważ złe nastroje na światowych rynkach finansowych będą miały negatywny wpływ na inwestycyjne plany spółek.

Zdaniem Nausėdy poziom bezrobocia na Litwie będzie się stopniowo zmniejszał, pensje natomiast będą rosły, nie należy się jednak spodziewać nagłego polepszenia tych wskaźników. Według prognozy banku Swedbank zatrudnienie mieszkańców Litwy wzrośnie o 2,6 procent, pensje - o 1 procent.

Na podstawie: vz.lt