Relikwie św. Jana Pawła II trafią do Solecznik


Kościół pw. św. Piotra w Solecznikach, fot. wilnoteka.lt
W końcu maja w Solecznikach odbędzie się uroczystość wniesienia do kościoła pw. św. Piotra relikwii św. Jana Pawła II. "Jest to wielkie i ważne wydarzenie, przecież wielu z nas należy do pokolenia JPII. Cała parafia przygotowuje się do tego wyjątkowego wydarzenia" - poinformował Wilnotekę ks. Daniel Narkun, wikariusz parafii solecznickiej.12 maja w Krakowie, w Pałacu Biskupim, z rąk kardynała Stanisława Dziwisza przedstawiciele parafii solecznickiej odbiorą relikwie św. Jana Pawła II. Będą to relikwie I stopnia.

Relikwie - to przedmioty związane z osobą wyniesioną przez Kościół na ołtarze. Najczęściej są to szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych. Relikwie mogą być I, II lub III stopnia. Relikwie pierwszego stopnia - to partykuły ciała świętego oraz fragmenty Krzyża św. Relikwie drugiego stopnia - to fragmenty szat świętego lub innych przedmiotów, z którymi miał styk święty w sposób ciągły (z reguły są to przedmioty związane z kultem religijnym np. fragmenty różańca), przedmioty odkryte przy ekshumacji należące do świętego; najważniejszą relikwią drugiego stopnia jest Całun Turyński. I relikwie trzeciego stopnia - czyli inne przedmioty towarzyszące świętemu za życia, niekoniecznie związane z funkcjami religijnymi. Święty musiał ich przynajmniej raz dotknąć.

Pomysłodawcą sprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do Solecznik był proboszcz parafii pw. św. Piotra w Solecznikach ks. Wacław Wołodkowicz. "Udało mu się pozyskać relikwie II stopnia. Planowaliśmy po Wielkanocy uroczystość wniesienia ich do kościoła. Podczas pobytu w Krakowie, związanego z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży, miałem okazję przekazać kard. Dziwiszowi list z prośbą o relikwie I stopnia. Dzięki pośrednictwu ks. Andrzeja Witko uzyskaliśmy tę łaskę" - poinformował ks. Daniel Narkun

"Jest to historyczny moment dla całego dekanatu solecznickiego. Wielu z nas należy do pokolenia JPII, wielu z nas widziało Jana Pawła II na żywo, miało okazję - choćby nawet poprzez relacje telewizyjne - spotkania z tym świętym papieżem. Sam zresztą wybrałem go patronem mojego kapłaństwa. Wierni i tu, w Solecznikach, i w całym dekanacie wierzą w jego wstawiennictwo, proszą o potrzebne łaski. Uzyskanie relikwii jest więc wielkim wydarzeniem dla parafii i dekanatu. To szczególny dar od Boga w tym Roku Miłosierdzia i w maju, który jest przecież miesiącem maryjnym, a wiemy przecież jaką czcią św. Jan Paweł II otaczał Matkę Bożą. Parafianie przygotowują się obecnie do uroczystości wniesienia relikwii do kościoła pw. św. Piotra, która odbędzie się w końcu maja" - powiedział Wilnotece ks. Daniel Narkun. 

Na podstawie: Inf.wł.