Romuald Mieczkowski: „Znad Wilii” wspierało niepodległość kraju


Fot. Wilnoteka
Wileńskie pismo „Znad Wilii”, jedno z pierwszych prywatnych wydawnictw w byłym Związku Radzieckim, w grudniu ukończyło 30 lat. Początkowo dwutygodnik „Znad Wilii” miał charakter polityczny, słowem i czynem pokazywał, że odradzająca się Litwa może liczyć na Polaków. Od 2000 roku jest to już kwartalnik społeczno-kulturalny formatu dawnej paryskiej „Kultury” – 160 bogato ilustrowanych stron. Od 30 lat jest redagowany przez Romualda Mieczkowskiego.

 
Jak wskazuje Romuald Mieczkowski, ideą powstania pisma było pokazanie, że Polacy na Litwie popierają niepodległość kraju i chcą budować mosty między Polakami i Litwinami. 


 

Pismo przed 30 laty stworzyła grupa entuzjastów, litewskich Polaków o poglądach niepodległościowych.

 Jak wskazuje Mieczkowski, zadaniem pisma było m.in. pokazanie „innego oblicza Polaków na Litwie”.

 Początkowo dwutygodnik miał charakter polityczny, słowem i czynem pokazywał, że odradzająca się Litwa może liczyć na Polaków. Od 2000 roku jest to już kwartalnik społeczno-kulturalny formatu dawnej paryskiej „Kultury” – 160 stron bogato ilustrowanych i wciąż redagowanych przez Mieczkowskiego.

 

Kilka lat po ukazaniu się pierwszego numeru „Znad Wilii” w Wilnie powstała Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii”, założono polską rozgłośnię radiową „Znad Wilii”, od 26 lat w Wilnie organizowane są międzynarodowe spotkania poetyckie „Maj nad Wilią”. Na bazie gazety zrodziło się Studio Dokumentalistyki Filmowej, są też biblioteka i wydawnictwo.

 

Mieczkowski z satysfakcją przyznaje, że „nazwa Znad Wilii jest dzisiaj rozpoznawalna w kraju i za granicą”. Podkreśla, że „wszystkie podmioty noszące ją mają wspólną cechę – swoją polskość postrzegają w kontekście otwarcia się na Litwinów, przedstawicieli innych narodowości”. „Bliskie są nam wartości Wielkiego Księstwa Litewskiego” - zaznacza Mieczkowski.

Zdjęcia: Gedyminas Mažeika
Montaż: Aleksandra Konina