Rossa w przededniu Zaduszek


Cmentarz na Rossie, fot.Wilnoteka
9 tys. 125 zniczy udało się w tym roku zebrać w ramach akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”. Akcję tę już po raz dziesiąty zorganizował Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Po raz pierwszy oprócz szkół polskich na Wileńszczyźnie, włączyły się do niej także szkoły litewskie, gimnazjum białoruskie i fakultet pedagogiczny Wileńskiego Kolegium.Tysiące zniczy zapłonie w Dniu Wszystkich Świętych 1 listopada o godz. 14.00 na grobach cmentarzy Rossa i Bernardyńskim. Po raz szósty przy cmentarzach Wileńszczyzny odbędzie się kwesta na rzecz Rossy. Przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą będą kwestowali na Starych Powązkach w Warszawie. 

Komitet planuje już przyszłoroczne prace renowacji nagrobków na Rossie. Renowacją mają być objęte: miejsce pochówku Józefa Karpowicza, nagrobek Marii, Kazimierza i Michała Soroko, nagrobek Sławomira Ottowicza, miejsce pochówku Kacpra Piłsudskiego, pomnik nagrobny Wacława Wolskiego, miejsce pochówku Heleny Romanowicz, nagrobek Julji Nervo, pomnik nagrobny ks. Andrzeja Praniewicza, miejsce pochówku ks. Leopolda Waszkiewicza, nagrobek ks. Karola Soroczyńskiego, pomnik nagrobny ks. Filipa Stankowicza, miejsce pochówku ks. Konstansa Ejmonta, nagrobek ks. Feliksa Bugajły. W tym roku odnowiono 12 nagrobków.


Zdjęcia: Paweł Dąbrowski