Rosyjscy okupanci zabronili działalności Kościoła greckokatolickiego w okupowanej części obwodu zaporoskiego


Na zdjęciu: mapa okupowanego przez Rosję terytorium obwodu zaporoskiego (stan na 6 grudnia 2023 r.),fot. ugcc.ua/deepstatemap.live
Rosyjskie władze okupacyjne wydały „rozporządzenie” zabraniające wszelkiej działalności na zajętej przez siebie części obwodu zaporoskiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), a także Rycerzy Kolumba i oddziałów Caritas z kilku krajów, m.in. z Polski, prowadzących tam działalność dobroczynną. Dokument w tej sprawie podpisał 26 grudnia ub.r. szef tzw. Wojskowo-Cywilnej Administracji Obwodu Zaporoskiego Jewgienij (Jewhen) Balicki, ale Wydział Informacji UKGK dowiedział się o nim dopiero we czwartek, 7 grudnia.


„Rozporządzenie” zarzuca „organizacji religijnej «Ukraiński Kościół Greckokatolicki»” (w całym dokumencie UKGK stale tak jest określany) „działalność z pogwałceniem ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej o organizacjach religijnych i społecznych” i w tym kontekście wspomina, iż jego kierownictwo pracuje „w interesie zagranicznych służb specjalnych”, parafianie w marcu i kwietniu 2022 brali udział w masowych zamieszkach i wiecach antyrosyjskich, na terenie „obiektów kultu i pomieszczeń pomocniczych przechowywano urządzenia wybuchowe i broń palną”, rozpowszechniano „literaturę nawołującą do łamania integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej a wspólnoty UKGK w obwodzie zaporoskim uczestniczyły czynnie w działalności organizacji ekstremistycznych oraz propagowały idee neonazistowskie”.

W tej sytuacji J. Balicki zakazał działania na terenie obwodu zaporoskiego „Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego” (cudzysłów w oryginale), polecił przekazać majątek ruchomy i nieruchomy oraz działki ziemne do dyspozycji Administracji Wojskowo-Cywilnej, zerwać umowy na wynajem pomieszczeń i własności ziemskiej, zawarte przez UKGK z miejscowymi władzami, wstrzymać rejestrację wspólnot religijnych tego Kościoła oraz zabronić osobom zajmującym w „organizacji religijnej «UKGK»” stanowiska kierownicze i administracyjne, rejestrowania nowych organizacji religijnych i społecznych.

Podobny zakaz działalności na obszarze obwodu zaporoskiego objął również „zagraniczne zamknięte stowarzyszenie Rycerzy Kolumba, związane ze służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych i Watykanu”, jak również fundacje charytatywne Caritas z Kanady, USA, Polski, Czech oraz Doniecka i Melitopola. Kontrola wykonania tego „rozporządzenia” ma spoczywać na zastępcy przewodniczącego Wojskowo-Cywilnej Administracji Obwodu Zaporoskiego ds. bezpieczeństwa.

Warto przypomnieć, że 16 listopada ub.r. rosyjskie władze okupacyjne aresztowały w Berdiańsku dwóch ukraińskich redemptorystów: Iwana Lewickiego i Bohdana Heletę, którzy po dziś dzień przebywają w niewoli rosyjskiej.

Z kolei w grudniu 2022 „deportowano” z Melitopola wszystkich kapłanów UKGK, którzy pozostali tam także po zajęciu obwodu zaporoskiego przez Rosję wiosną ub.r.

Na podstawie: KAI