Rosyjskie kobiety zatrzymajcie wojnę!


fot. organizatorów
Zwracam się z apelem do kobiet na całym świecie. Nie możemy pozostać obojętne wobec wojny na Ukrainie, która z dnia na dzień pochłania coraz więcej ofiar, także wśród ludności cywilnej. Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to jedno z najważniejszych świąt w Rosji. Wykorzystajmy tę szczególną okazję, by zwrócić się do wszystkich kobiet w Rosji z apelem o powstrzymanie toczącej się w Ukrainie wojny. Poprośmy je o to, by dla pokoju i życia, jako matki, żony, córki rosyjskich oficerów i żołnierzy uczestniczących w inwazji na Ukrainę, wystąpiły w dniu swego święta przeciw dalszemu rozlewowi krwi - z takimi słowami w dniu Święta Kobiet zwróciła się do świata Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP.
Niech każda z nas opublikuje w mediach społecznościowych w najbliższy wtorek, 8 marca, swoje zdjęcie z kartką papieru, na której widnieć będzie napis #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę. Mam nadzieję, że – jeśli to przesłanie rozejdzie się szeroko po świecie – zdoła przebić się przez rosyjską cenzurę i dotrze do serc i umysłów tysięcy Rosjanek. Kobiety razem mogą zdziałać wiele i wierzę, że naprawdę mogą zatrzymać wojnę w Ukrainie! - apeluje w czeterech językach - po polsku, rosyjsku, angielsku i ukraińsku - Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Agata Kornhauser-Duda.Обращение ко всем российским женщинам
с призывом остановить продолжающуюся войну в Украине

Уважаемые Дамы,

Международный женский день, который приходится на 8 марта, является одним из самых важных праздников в России. Пользуясь этим особым случаем, я обращаюсь ко всем российским женщинам с призывом остановить продолжающуюся войну в Украине. Во имя мира и жизни, будучи матерями, женами, дочерьми российских офицеров и солдат, участвующих во вторжении в Украину, выступите в свой праздник против дальнейшего кровопролития. Женщины вместе могут сделать многое, и я верю, что они действительно могут остановить эту войну!