Rowerem do Wadowic


Rowerzyści Wileńskiego Hufca Maryi i Stowarzyszenia „Nie lękajcie się”, fot. D. Stańczyk
Jutro, 16 kwietnia, spod Ostrej Bramy w Wilnie rusza II Sztafeta Rowerowa harcerzy Wileńskiego Hufca Maryi i studentów Stowarzyszenia „Nie lękajcie się”. Rowerzyści pokonają prawie 900 kilometrów do Wadowic.
Rowerowa sztafeta do Wadowic ma być aktem dziękczynienia z okazji 84. urodzin papieża Benedykta XVI i 6. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Wileńska młodzież chce również wyrazić swą radość, że już niedługo papież Jan Paweł II zostanie ogłoszony błogosławionym. 

Trasę z Wilna do Wadowic rowerzyści zamierzają pokonać w trzy dni. Pielgrzymka zajmie im około 33 godzin. 

W 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, na ręce ks. Dariusz Stańczyka, przekazał w darze wileńskiej młodzieży rower. Wraz z wileńską grupą rower pielgrzymował po sanktuariach Maryjnych Europy i Azji, pokonując prawie 22 tysiące kilometrów.

Podczas rozpoczynającej się jutro pielgrzymki rowerzyści będą nawiedzali miejsca wizyt papieża Jana Pawła II oraz sanktuaria Maryjne na Litwie: Ostrą Bramę, Troki, Piwoszuny, a także w Polsce: Studzienniczną, Białystok, Zuzelę, Radom, Skarżysko Kamienną, Kielce, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską. Tą drogą pielgrzymi dotrą do Wadowic, rodzinnego miasta Karola Wojtyły. 

Podczas pobytu w Wadowicach rowerzyści zwiedzą także klasztor wilnianina, świętego Rafała Kalinowskiego. Sztafeta zakończy się 19 kwietnia modlitwą w krakowskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Ostatnim punktem pielgrzymki będzie modlitwa przed oknem papieskim na Franciszkańskiej 3 w Krakowie, gdzie pielgrzymi odśpiewają ulubioną pieśń Jana Pawła II - „Barkę”.

Na podstawie: Inf.wł.