Rozpoczynają się prace nad renowacją dworu w Mazuryszkach


Dwór w Mazuryszkach / Fot. Wikipedia
Za kilka dni rozpoczną się prace renowacyjne dworu w Mazuryszkach i otaczającego go parku w gminie Zujuny. Przez lata miejsce to popadało w ruinę. Teraz ma szansę stać się przestrzenią otwartą na mieszkańców i gości.W ramach projektu rewitalizacji Mazuryszek w gminie Zujuny Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje kompletną rekonstrukcję i aranżację XIX-wiecznego dworu i oficyny folwarku. Miejsce to ma stać się bardziej dostępne dla lokalnej społeczności.

Dwór ma też zapewnić ciągłość tradycji, obyczajów, dziedzictwa rzemieślniczego oraz kulinarnego Wileńszczyzny. Po remoncie do dworu ma zostać przeniesiona filia muzeum etnograficznego Wileńszczyzny.

W czasie swojej ponad 200-letniej historii dwór w Mazuryszkach kilkakrotnie zmieniał właścicieli, po II wojnie światowej działała tu szkoła.

Wartość projektu odnowy dworu to 1,5 mln euro, z czego większość pokryje samorząd. Oprócz tego planowane jest urządzenie okolicznego parku o powierzchni 6,5 ha. Prace rozpoczną się w maju, mają potrwać rok.

Na podstawie: wilno.tvp.pl