Rozwinięta na 360 stopni


Marzena Mackojć, fot. Wilnoteka
Pracuje w Centrum Nauk Fizycznych i Technologii. Bada diamenty i ich defekty w strukturze atomu. Organizuje konferencje naukowe i wykłada na uczelni. Jest prezesem wileńskiej sekcji stowarzyszenia młodych fizyków European Physical Society Young Minds. Pisze wiersze, a od niedawna również teksty piosenek.
Marzena Mackojć-Sinkevičienė
jest pochłonięta pracą naukową. Wysoko stawia sobie poprzeczkę i potrafi odważnie marzyć. Jest niestrudzona, bo czuje potrzebę pomóc ludzkości ewoluować. Przełamuje stereotypy, bo wyzwania – to jej specjalność. Nie wyobraża też sobie życia bez rzeczy bardziej przyziemnych: kawy i czekolady.
 

Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Aleksandra Konina