Rynek pracy: Ile kosztuje pracownik?


Całkowite koszty zatrudnienia rosną w Polsce, spadają na Litwie
W dobie kryzysu dla pracodawców niezmiernie istotne stają się koszty zatrudnienia pracownika. Złe wieści dla polskich pracodawców. Dobre natomiast dla litewskich.
Polska znajduje się w grupie tych unijnych krajów, w których w czwartym kwartale ubiegłego roku najbardziej wzrosły koszty zatrudnienia. Największy spadek kosztów zatrudnienia w czwartym kwartale odnotowały natomiast Litwa - 10,8% oraz Estonia i Łotwa.

Całkowite koszty zatrudnienia wzrosły w Polsce w ujęciu rocznym o 5,7%. Wyższe były jeszcze tylko w Austrii i Bułgarii. W tym ostatnim kraju koszty wzrosły najbardziej - o ponad 11%. Dane z Polski są znacznie wyższe niż średnia unijna. W całej Wspólnocie koszty zatrudnienia zwiększyły się o 2,4%. Tak wynika z danych opublikowanych przez unijny urząd statystyczny Eurostat.