Sejm wzywa do rozliczenia przestępstw seksualnych na Ukrainie


Fot. pixabay
Sejm Litwy przyjął we wtorek, 8 listopada, rezolucję, zdecydowanie potępiającą agresję militarną Rosji na Ukrainę, systematyczne i powszechne stosowanie przemocy seksualnej oraz inne zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, popełnione na narodzie ukraińskim.


W uchwale wyrażono pełne poparcie dla działań rządu Litwy w zakresie inicjowania i udziału w postępowaniach prawnych, dotyczących zbrodni popełnionych przez rosyjskie siły zbrojne, w tym przestępstw związanych z przemocą seksualną wobec Ukraińców.

Litewscy posłowie wezwali inne państwa do skorzystania z zasady jurysdykcji uniwersalnej w celu wszczęcia dochodzeń przedprocesowych w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym zbrodni polegających na systemowej przemocy seksualnej, popełnionych i nadal popełnianych na terytorium Ukrainy przez osoby należące do rosyjskich sił zbrojnych.

Przyjęty dokument wzywa rządy Litwy oraz innych państw do zainicjowania wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia ukraińskim ofiarom przestępstw seksualnych, popełnionych przez rosyjskie siły zbrojne, znajdującym się obecnie poza granicami swego kraju, do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy medycznej i psychologicznej.

Na podstawie: lrs.lt, PAP