Soleczniki nagrodzą zasłużonych


Fot. wilnoteka.lt
Samorząd Rejonu Solecznickiego ustanowił Nagrodę "Zasłużony dla Rejonu Solecznickiego". Będzie ona przyznawana od przyszłego roku.
"Jest wielu ludzi, którzy działają na rzecz rejonu solecznickiego, których osiągnięcia są dla nas ważne. Chcielibyśmy za ich pracę podziękować" - o powodach ustanowienia nagrody mówi doradca mera rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz.

Nagroda "Zasłużony dla Rejonu Solecznickiego" będzie przyznawana w czterech kategoriach: kształcenie kapitału ludzkiego (w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, sztuki), kształcenie kapitału społecznego (działalność organizacji społecznych, wspólnot lokalnych), kształcenie kapitału finansowo-produkcyjnego (za rozwój biznesu, tworzenie nowych miejsc pracy, turystykę, rozwój wsi), rozwój infrastruktury socjalnej (w dziedzinie praworządności, ochrony zdrowia, projektów charytatywnych itd.).

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać organizacje społeczne, zrzeszenia, partie, instytucje państwowe i inne podmioty prawne. Zwycięzców wyłaniać będzie specjalny komitet, który zostanie powołany rozporządzeniem mera rejonu solecznickiego.

Nagrody będą przyznawane już od przyszłego roku. "Będzie je można wręczać przy dowolnej uroczystej okazji, ale planujemy także zorganizowanie jednej oficjalnej ceremonii, podczas której byliby uczczeni wszyscy laureaci" - mówi B. Pietkiewicz. Statuetka z symbolem rejonu solecznickiego i napisami po polsku i litewsku "Zasłużony dla rejonu solecznickiego" będzie wręczana zarówno obywatelom Litwy, jak i przyjaciołom rejonu z zagranicy.

Obecnie Soleczniki mają odznakę "Honorowy obywatel rejonu solecznikiego". Jest ona przyznawana za wyjątkowe zasługi, a kandydaci muszą być szeroko znani także poza granicami rejonu. Nowa Nagroda "Zasłużony dla Rejonu Solecznickiego" będzie miała znaczenie bardziej lokalne, będzie przyznawana zarówno za całokształt, jak i poszczególne osiągnięcia na rzecz rejonu.

Na podstawie: Inf.wł.