Spektakl „Samotność – cóż po ludziach” wg III części „Dziadów” Adama Mickiewicza


Fragment plakatu organizatorów „Samotność – cóż po ludziach”
Polski Teatr Studio w Wilnie oraz Scena teatralna Polskiego Radia Rzeszów zapraszają na spektakl „Samotność – cóż po ludziach” wg III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, który odbędzie się 17 grudnia 2022 r. o godz. 19.00.23 grudnia o godz. 19.00 spektakl odbędzie się także w Restauracji Kuchni Polskiej „Sakwa” i tym uwieńczyobchody roku 2022 jako Roku Polskiego Romantyzmu. Tego dnia odbędzie się również przełamanie opłatkiem z Polskim Teatrem STUDIO w Wilnie. Termin ten wybrano ze względu na symboliczną datę premiery spektaklu „Proces sądowy” z 1988 roku – w przeddzień Wigilii Narodzenia Jezusa oraz urodzin i imienin Wieszcza Adama Mickiewicza.
 
Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok bardzo często doświadczali uczucia niezrozumienia, a co za tym idzie samotności. Uczucie to jest aktualne także dzisiaj, w czasach „wielkiej” globalizacji i postępu, szczególnie gdy znowu jeden z Narodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Ukraińcy, walczą o swój byt z odwiecznym wrogiem naszym – Rosją.

Ważnym momentem scenariusza jest Improwizacja Bohatera. Monolog Konrada ma miejsce w celi klasztoru bazylianów w Wilnie, zmienionego w więzienie carskie. Stanowi kwintesencję poety-wieszcza i poezji romantycznej, jednocześnie zarysowując kryzys romantycznej koncepcji poezji. Ukazuje sprzeczność: bohater chce się zbratać z rodakami, lecz jednocześnie domaga się od Boga władzy Jemu równej nad narodem, której to chce użyć dla uszczęśliwienia narodu i człowieka.

„Samotność, cóż po ludziach” – słowa te wypowiedział w Wielkiej Improwizacji główny bohater III części „Dziadów” Konrad. Bohater jest człowiekiem samotnym, wyalienowanym i nierozumianym przez innych. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest poetą i siłą swoich wrażeń przerasta innych współwięźniów. Konrad pragnie dokończyć sam wielkich rzeczy – chce przyczynić się do wyzwolenia ojczyzny. I tylko on, poeta, może tego dokonać i tylko on ma prawo domagać się tego od Boga. Godzi się, a wręcz nawet skazuje na osamotnienie, ponieważ chce osiągnąć cel, jaki przed sobą postawił.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy 2022”.

Parnerzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Polskie Radio Rzeszów.
Reżyseria: Lilija Kiejzik
Adaptacja: Alwida A. Bajor
Akompaniament: Jurgita Umaraitė
Zespół aktorski:
  • Konrad – Witold Rudzianiec
  • Ewa/Pani Rollisonowa – Alina Maštaler Masztaler
  • Ksiądz – Edward Kiejzik
  • Więźniowie – Bartosz Urbanowicz, Daniel Marcinkiewicz, Hubert Niewierowicz, Arnold Wołodko
  • Anioł biały – Dominika Jakowicz
  • Anioł czarny/wokal – Kinga Lewko


Spektakl „Samotność – cóż po ludziach” wg III części „Dziadów” Adama Mickiewicza
Scena teatralna Polskiego Radia Rzeszów, Restauracja Kuchni Polskiej „Sakwa”
17 grudnia 2022 r., godz. 19.00, 23 grudnia 2022 r., godz. 19.00
Wstęp na oba spektakle, w Rzeszowie i Wilnie – z zaproszeniami
Data: 
23.12.2022 - 19:00