Spotkanie sprawozdawcze


fot. Centrum Kultury w Rudominie
W dniu 27 stycznia w Centrum Kultury w Rudominie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność tej placówki kulturalnej w ubiegłym roku. W spotkaniu tym wzięli udział administratorzy filii¸ kierownicy artystyczni zespołów oraz specjaliści ds. rekreacji i wypoczynku Centrum Kultury w Rudominie.
Podczas tego spotkania pracownicy placówki przedstawili sprawozdanie z działalności kulturalnej. Ubiegły rok był niezwykle bogaty w różnego rodzaju przedsięwzięcia.  Zorganizowano wiele imprez dla dorosłych i dzieci: koncerty, festiwale, konkursy, wystawy, warsztaty, spotkania z ciekawymi osobowościami. Zespoły miały również okazję przedstawić swoją działalność artystyczną poza krajem, uczestnicząc w różnych koncertach i festiwalach organizowanych za granicą.

Spotkanie to było również dobrą okazją do omówienia planów i zadań na bieżący rok. Rok zapowiada się niezwykle obfity w przeróżne wydarzenia. Realizowanie wytyczonych zamierzeń będzie wymagało wiele pracy i aktywnego zaangażowania wszystkich pracowników tej placówki kulturalnej.

Podczas spotkania została przedstawiona misja i wizja Centrum Kultury w Rudominie oraz jego filii. Misja i wizja to dwa elementy niezbędne, aby placówka się rozwijała i prosperowała, zadowalała potrzeby zarówno pracowników, jak też odbiorców kultury.


fot. Centrum Kultury w Rudominie

Dyrektor Centrum Kultury w Rudominie Wioleta Cereszka składa serdeczne podziękowania dla wszystkich administratorów, pracowników, kierowników zespołów w placówkach, za sumienną i rzetelną pracę, profesjonalizm, poczucie zaangażowania w działalność tej placówki kulturalnej.


fot. Centrum Kultury w Rudominie

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.