Srebrnowłosi dwudziestolatkowie. 20 lat Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie


Jubileusz 20- lecia PUTW w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. "Byliśmy pierwsi na Litwie" - podkreśla z dumą rektor, doc. dr Ryszard Kuźmo. Radość i entuzjazm niekoniecznie muszą mijać wraz z upływem lat. Najstarsi studenci w mieście pokazali, że pomysłów i energii mogą im pozazdrościć o wiele młodsi koledzy.
 O tym, że także po siedemdziesiątce można być pełnym energii, otwartym na nowe doświadczenia i twórczym, przekonali się goście uczestniczący w jubileuszu Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie (PUTW). Spotkanie było okazją do wspomnień, a także zaprezentowania działalności uniwersytetu.

Uniwersytety trzeciego wieku działają dziś prawie na całym świecie. Początki ruchu sięgają roku 1972. W tym czasie profesor Uniwersytetu w Tuluzie Pierre Vellas zorganizował spotkanie 40 seniorów, aby zorientować się, czego oczekują od uczelni. Wysunięto wówczas trzy postulaty: potencjał medyczny uniwersytetu powinien służyć propagowaniu wiedzy na temat utrzymania zdrowia w wieku starczym, upowszechniana wiedza o kulturze powinna być wzbogacona o doświadczenie i wiedzę ludzi starszych, potencjał badawczy powinien zostać zmobilizowany dla rozwiązywania problemów ludzi starszych oraz starości. 

Idea okazała się bardzo potrzebna - pierwszy UTW powstał w 1973 roku we Francji, a dwadzieścia lat później istniało w tym kraju już ponad 40 tego typu placówek. Polska była trzecim krajem na świecie (za Francją i Belgią), w którym rozwinął się ruch UTW. Pierwszy polski UTW zaczął funkcjonować równocześnie z pierwszą tego typu uczelnią w Szwajcarii, we Włoszech i Kanadzie już w roku 1975. Dwadzieścia lat później Polacy z Wileńszczyzny przeszczepili organizację na Litwę.
 
Początki PUTW nie były łatwe - dwadzieścia lat temu grupa ok. 30 studentów nie miała wiele poza zapałem do tworzenia uniwersytetu. Największym problemem był brak odpowiedniego miejsca. Tym bardziej mogą docenić dobre warunki, jakie mają obecnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 

 

PUTW w Wilnie nie zamyka się we własnym gronie. Słuchacze chętnie angażują się w akcje społeczne i kulturalne: biorą udział w porządkowaniu wileńskich cmentarzy, odwiedzają pacjentów hospicjum, działają w różnych organizacjach. Nic więc dziwnego, że mają wielu przyjaciół. Wielu z nich wzięło udział w jubileuszu. Wśród gości był m. in. konsul generalny RP Stanisław Cygnarowski, poseł na Sejm RL Józef Kwiatkowski, s. Michaela Rak dyrektor Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, Janina Gieczewska, prezes Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców, Apolonia Skakowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki i wielu innych działaczy społecznych. Obecni byli także malarz Władysław Ławrynowicz i poeta Andrzej Śnieżko, który zadedykował jubilatom swój wiersz "Srebrnowłosy dwudziestolatek".


Wykłady na Polskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wilnie odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Dotyczą zwykle tego, co najbardziej służy zdrowiu i dobremu samopoczuciu starszych osób, czyli medycyny, gerontologii, geriatrii i higieny. Bywają także spotkania z zakresu politologii, etyki, prawa, filozofii, architektury, chemii, religioznawstwa. Zainteresowania studentów są bardzo szerokie, słuchacze z chęcią słuchają informacji o najnowszych osiągnięciach techniki i nauk ścisłych. Uniwersytet utrzymuje ścisłe kontakty z podobnymi uczelniami, przede wszystkim z Polski, ale także z Niemiec, Białorusi i Ukrainy.


Słuchacze PUTW lubią sport, długie spacery i wyjazdy. Choć możliwości fizyczne nieco się zmieniają wraz z upływem lat, nie tracą zapału i energii. Podkreślają, że najbardziej lubią śpiewać i tańczyć. Od dwóch lat działa prowadzony przez Lucję Dubicką zespół artystyczny "Tęcza", niedawno powstała także grupa taneczna pod kierunkiem Ludwiki Lisowskiej. Oba zespoły wystąpiły w czasie uroczystości.  
Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Bartosz Frątczak
Na podstawie: inf. wł. 

Komentarze

#1 BRAWO!!!

BRAWO!!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.