Srebrny numer kwartalnika "Znad Wilii"


Okładka kwartalnika "Znad Wilii", fot. znadwiliiwilno.lt
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, w dystrybucji jest 4/60, srebrny, wydany z okazji 25-lecia numer. Zapraszam do lektury. Romuald Mieczkowski."Znad Wilii" to 160 stron fascynującej i niepublikowanej gdzie indziej lektury. W numerze m.in.:

To już 25 LAT MINĘŁO? "ZNAD WIWILII": NADAL W DUCHU WKL. WSPOMNIENIA, REFLEKSJE, PODSUMOWANIA W tym: Laurki i trochę ...dziegciu z dziesiątkami opinii nt.pisma, w tym ludzi bardzo znanych, wilnian, Litwinów, Białorusinów, ...Fina i Chińczyka, innych narodowości z całego świata. Oto niektóre nazwiska: Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz, Juliusz Bardach, Janusz Dunin-Horkawicz, Andrzej S. Ehrenkreutz, Zbigniew Brzeziński, Radosław Sikorski, Andrzej Strumiłło, Edward Ruszczyc, Wacław Korabiewicz, Jacek Łukasiewicz, Alfredas Bumblauskas, Tomas Venclova, Alfgis Kaleda, Marek Sewen, Wanda Gawrońska, Barbara Toruńczyk, Daniel Beanovois, Adam Wielowieyski, Dominik Morawski, Andrzej Kemfi, Anna Krepsztul i wielu innych...
O drodze do niepodległości razem ze Znad Wilii Czesława Okińczyca (z wystąpienia na konferencji w maju)

ZNAD DNIEPRA Maciej Mieczkowski, reportaż z Kijowa i Lwowa u schyłku roku

O PIŁSUDSKIM RAZ JESZCZE dr Zenowiusz Ponarski, Marszałek i Żmudzini

100. ROCZNICA WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ prof Mieczysław Jackiewicz, Okupacja niemiecka Wilna 1915-1918 Julia Kryszewska, Z pamiętników mojego ojca Stanisława Cywińskiego

DLACZEGO POETA NAPISAŁ: LITWO, OJCZYZNO MOJA... zastanawiają się Wojciech Piotrowicz i dr Józef Szostakowski

WOKÓŁ GASTRONOMII:Tomasz Otocki, Zatańczyć tango w ERINIE, czyli jaki bawiły się przedwojenne Druskieniki

MAJ NAD ZNAD WILII NAD WISŁĘ. FESTIWAL EMiGRA O współpracy poetów, filmowców i muzyków polskiego pochodzenia i coraz głośniejszym festiwalu filmów enigracyjnych

PASJE Zapiśnik działań twórczych i Poczet twórców literatury wileńskiej od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach

KAWIARNIA LITERACKA: Do Litwy. Nieznany wiersz Jerzego Pietrkiewicza

PRZECZYTANE Prof. Władysław Zajewski, Między Toruniem, Królewcem i Wilnem (Kopernik i Kant) Leonard Drożdżewicz, W Diecezji Wileńskiej. Dedykowane ks. Tadeuszowi Krahelowi Romuald Mieczkowski, o zbiorze wspomnień Gdy myślę Wilno

KONKURS POLACY WIELU KULTUR Tomasz Snarski, Wilno moich marzeń

LISTEM i MAILEM Korespodencje m.in. Łucji Nelke-Jastrzębskiej, Włodzimierza Jastrzębskiego i Stefana Pastuszewskiego (Rozbicie więzienia hitlerowskiego w Pińsku), Kazimierza Bartoszewicza (Dobrosąsiedztwo rodzin), Józefa Wierzby, Adama Bobryka, Piotra Wdowiaka, Zbigniewa Jędrychowskiego, Cseby Gezy, Krystyny Korkuć, Elżbiety i Lecha Frankiewiczów, Konrada Kostki (25 lat Znad Wilii)


LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Nigdzie Państwo nie znajdą tak obiektywnej i żywej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, jak też działalności odrębnych instytucji (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej itp.).

Ponadto sygnalizowane są najnowsze wydawnictwa w tym zakresie. Dział szczególnie przydatny dla zainteresowanych regionem, badaczy, studentów.

Pismo jest bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki. 

Przypominam, że można zamówić numery archiwalne, wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii: Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii (4), Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s. 160, ISBN 978-9986-532-06-4 W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno, Pytanie o korzenie, Pokochać Warszawę, Białe i czarne oraz Dwa miody. Ze 134 wierszami z ostatnich 2-3 lat.

1. Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu 28 fotografii Wilna. Książka jest do nabycia w księgarniach wileńskich, w Warszawie w Księgarni Naukowej im. B. Prusa na Krakowskim Przedmieściu, w Domu Spotkań z Historią na Karowej. Można ją zamawiać bezpośrednio u autora/wydawcy.

2. Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7 Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.

3. Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2, Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0 82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć.

4. Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie Biblioteka Znad Willi nr 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31 Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).

Zapraszam do nabywania kwartalnika w salonikach RUCHu, w sieci Garmond Press (markety itp.). Proszę pytać, bywa w niektórych i na uboczu! Ponadto: w Księgarni Naukowej im. Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7), w Domu Spotkań z Historią (ul.Karowa 20) Kolportaż prowadzi Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878 (Olsztyn/Wybrzeże i okolice, choć nie tylko). Wysyłamy pismo pocztą i to najlepszy sposób jego posiadania! Wystarczy wysłać maila ZNADWILI@WP.PL lub zadzwonić: +48 508764030 ZNAD WILII najlepiej oczywiście zaprenumerować! www: facebook/znadwilii/com, znadwiliiwilno.lt

Pismo "Znad Wilii" w Wilnie jest dostępne: W PGA Znad Wilii, Išganytojo 2/4 (k. Bakszty, lit. Bokšto, na Starówce) w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), księgarni ELEPHAS (ul. Olandų 11), AKADEMINĖ KNYGA (ul. Universiteto 4), RŪDNINKŲ KNYGYNAS (ul. Rūdninkų 20), w sieci innych księgarni z działami polskimi. Zamówić pismo można również telefonicznie albo mailem: (+370 5) 2478921 ZNADWILI@WP.PL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.