Statystyka koronawirusa na Litwie: 4 nowe przypadki


Fot. sam.lrv.lt
Według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia (stan na 2 czerwca), minionej doby na Litwie stwierdzono 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Tym samym ogólna ich liczba wzrosła do 1 682. Od 1 czerwca rozpoczęły się badania profilaktyczne na obecność koronawirusa w samorządach, w których wskaźnik zachorowalności na COVID-19 przekracza średnią krajową. W tym tygodniu takowe badania przeprowadzane będą w Wilnie, rejonach wileńskim, solecznickim, łoździejskim, ignalińskim, szkudzkim.
Na COVID-19 nadal chorują 353 osoby, 1 249 – wyzdrowiało. Po zakażeniu koronawirusem zmarło 71 osób, kolejne 10 zmarło z innych przyczyn.

Minionej doby na Litwie przeprowadzono 4 871 badań na obecność koronawirusa, ogółem do tej pory – 309 725 (w tym 97 918 – w mobilnych punktach badań).

Samorządy, w których ostatnio rejestrowana jest większa zachorowalność na COVID-19 niż średnio na Litwie to: Wilno, rejony wileński, łoździejski, ignaliński, solecznicki i szkudzki (Skuodo rajonas).

W tym tygodniu – od 1 do 7 czerwca – w tych samorządach przeprowadzana będzie większa liczba testów profilaktycznych na obecność koronawirusa.

„Odtąd w poniedziałki będzie ogłaszana lista samorządów, w których przeprowadzane będą badania profilaktyczne i docelowe. W samorządach, w których średnia zachorowalności na COVID-19 będzie przewyższała średnią krajową, będzie się odbywało intensywniejsze testowanie, więcej będzie pobieranych wymazów, więcej będzie testowania docelowego” – podczas zorganizowanej w poniedziałek, 1 czerwca, w Ministerstwie Ochrony Zdrowia konferencji prasowej zapowiedział szef resortu Aurelijus Veryga.

Według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia z 1 czerwca, średnia krajowa zachorowalności na COVID-19 w ciągu minionych 14 dni wynosiła 4,3 przypadku na 100 tys. mieszkańców.

Tymczasem w wymienionych sześciu samorządach wskaźnik zachorowalności w ciągu dwóch minionych tygodni przekroczył średnią krajową. W rejonie wileńskim wynosił  37,9 przypadku na 100 tys. mieszkańców, w rejonie łoździejskim – 16,4, w Wilnie – 10,9, w rejonie ignalińskim – 6,9, w rejonie solecznickim – 6,6 i w rejonie szkudzkim – 6,2.

Informacja o średniej zachorowalności na COVID-19 w skali kraju oraz w poszczególnych samorządach będzie podawana w każdy poniedziałek na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Zdrowia.

Od 1 do 7 czerwca w samorządach Wilna, rejonów wileńskiego, łoździejskiego, ignalińskiego, solecznickiego i szkudzkiego profilaktycznie będą badani pracownicy wszystkich placówek medycznych, domów opieki, za wyjątkiem domów dziecka.

Pacjenci w szpitalach oraz mieszkańcy domów opieki w wymienionych sześciu samorządach będą badani w sposób przypadkowy. W ciągu tygodnia ma być zbadanych od 5 do 10 proc. pacjentów i mieszkańców wymienionych placówek.

Pracownicy, których specyfika pracy związana jest z obsługą klientów – np. pracownicy aptek, sklepów – w wymienionych samorządach będą badani w sposób przypadkowy. Ich rejestracja będzie się odbywała przez tzw. infolinię koronawirusową nr 1808. Osoby te będą musiały przyjść, by wykonać test do wyznaczonego punktu mobilnego.

Na podstawie: bns.lt, sam.lrv.lt