Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie


Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca "Wilia" z Wilna, fot. wilnoteka.lt
Organizowany co trzy lata w Rzeszowie Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w dniach 23-30 lipca 2014 r. będzie gościł kilkuset tancerzy z całego świata. Jest to już XVI edycja przedsięwzięcia. Litwę na festiwalu w Rzeszowie reprezentuje Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca "Wilia".
Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych jest jedną z najważniejszych imprez tak w Rzeszowie, jak i na całym Podkarpaciu. Co roku koncerty przyciągają licznych widzów. 

Historia Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych sięga 1967 r. O jego zorganizowaniu zdecydował przypadek. Pomysł przedsięwzięcia związany był z pobytem w Rzeszowie Zespołu Pieśni i Tańca "Krakus" z Genk z Belgii, który przyjechał na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Po spotkaniu tych zespołów zrodził się wspólny pomysł realizowania cyklicznych spotkań polonijnych zespołów folklorystycznych i zaproszenia do udziału w nim większej liczby Polonusów, czyli Polaków z zagranicy.

W XVI edycji Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych weźmie udział około 30 polonijnych zespołów folklorystycznych, z których każdy będzie liczyć co najmniej osiem par tanecznych.

Program tegorocznego festiwalu podzielono na dwie części. W pierwszej, przedfestiwalowej, od 20 lipca do południa 23 lipca br., zespoły zaprezentowały się nie w Rzeszowie, ale w wybranych miejscowościach całego województwa podkarpackiego. Część druga, czyli główna, rozpoczęła się 23 lipca po południu i potrwa do 30 lipca.

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca "Wilia" już kolejny raz bierze udział w rzeszowskim festiwalu. Jest to najstarszy zespół na Wileńszczyźnie, który od ponad 50 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje, nie tylko na Litwie, ale za granicą. Zespół ma w swym repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski, a także pieśni i tańce ziemi wileńskiej.

Na podstawie: gospodarkapodkarpacka.pl, wiadomosci.onet.pl, wilia.lt