Święto w kościele w Niemieżu


Fot. wspólnota kościoła w Niemieżu
W kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła odbyło się święto służby liturgicznej. Świętowanie rozpoczęto już przed mszą świętą przy rozważaniu tajemnic różańca świętego. Członkowie wspólnot, które się gromadzą przy tej świątyni, dziękowali Bogu za otrzymane łaski. "Dziękowaliśmy za to wszystko, czego Bóg dokonał w naszych sercach, za to, że je przemienia, a jednocześnie prosiliśmy o nieustanną opiekę na dalsze lata" - mówiła jedna z przedstawicielek wspólnoty Żywego Różańca.
Domowy Kościół, Oaza młodszych, koło Żywego Różańca, ruch Rodzin Nazaretańskich, grupka "Draugai Kristuje", schola "Vox carmeli" oraz ministranci - wszyscy w skupieniu, z zapartym tchem wielbili Boga za możliwość bycia razem, za możliwość posługi w kościele w Niemieżu.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Robert Moisewicz - wikary parafii św.Teresy. W kazaniu celebrans przypomniał, że bycie ministrantem zobowiązuje do godnego zachowania nie tylko w świątyni, lecz także poza nią. Ksiądz mówił też o potrzebie codziennej modlitwy: porannej i wieczornej. "Modlitwa serca, to pragnienie spotkania się nie tylko z samym sobą, ale też z Bogiem; to spotkanie Serc - podkreślił ks. Robert.

Fot. wspólnota kościoła w Niemieżu
 
Po kazaniu nastąpił czas na odnowienie przyrzeczeń ministranckich w obecności księdza, swoich rodziców oraz zgromadzonych licznie wiernych. Tym razem było pięciu aspirantów, którzy pragnęli rozpocząć rok przygotowania i próby, aby później wstąpić do grona ministrantów. Prosili więc księdza, aby udzielił im błogosławieństwo na czas przygotowania do pełnienia funkcji ministranckich. Po czym ministranci drugiego i trzeciego stopnia odnowili swoje przyrzeczenia ministranckie ponownie potwierdzając, iż pragną "z radością i w prostocie serca służyć Jezusowi, który staje się obecny na ołtarzu, chcą wzrastać duchowo zawsze zjednoczeni z Chrystusem, zarazem swoim postępowaniem przemieniać swoją codzienność w liturgię Chwały dla Pana, a także z pełną odpowiedzialnością i miłością wziąć na siebie obowiązek wzrostu swojej wspólnoty i służby według potrzeb i pragnień tej wspólnoty".

Fot. wspólnota kościoła w Niemieżu
 
Wspólnocie został ogłoszony także nowy animator wspólnoty ministranckiej Adrian Guszczo. Dotychczasowy opiekun Artur Markiewicz zaświadczył, iż kandydat był odpowiednio przygotowany do pełnienia tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji, jaką jest animator wspólnoty ministranckiej. Po czym Ksiądz, odmówiwszy modlitwę, ustanowił kandydata na animatora. Na zakończenie mszy św. ksiądz złożył ministrantom życzenia, wspominając swoją służbę ministrancką oraz udzielił błogosławieństwa. Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na wspólną agapę, była herbatka, ciastka i miłe biesiady.

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji.