Sztuka i sport. Polskie osiągnięcia w sztuce o tematyce sportowej


Mat. prom. organizatorów
8 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w Instytucie Polskim w Wilnie odbędzie się spotkanie poświęcone osiągnięciom artystycznym i literackim Polaków w zakresie tematyki sportowej oraz wkładu Polski w krzewienie Idei Olimpijskiej i związków kultury fizycznej z umysłową.


Od początku istnienia literatury w języku polskim pojawiały się w niej motywy sportowe. O sporcie pisali romantycy, pozytywiści i pisarze Młodej Polski. W odrodzonej Polsce kultura fizyczna stała się popularnym tematem literatury i sztuk plastycznych. Konkursy sztuki towarzyszyły zawodom sportowym na Igrzyskach Olimpijskich w starożytności i w czasach nowożytnych do 1948 roku. Polscy twórcy zdobyli na igrzyskach wiele medali, a kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski ograniczył konkurencje do dyscyplin sportowych, Polski Komitet Olimpijski ustanowił dla artystów nagrody Wawrzynów Olimpijskich, które są przyznawane co 4 lata.

Polska Rodzina Olimpijska prowadzi działalność edukacyjną w dziedzinie kultury oraz publikuje krajowe i międzynarodowe serie wydawnicze literatury o tematyce sportowej. Te wszystkie działania i osiągnięcia przedstawi Paweł Krupka, zastępca dyrektora IP oraz wieloletni działacz ruchu olimpijskiego. Multimedialnej prezentacji będą towarzyszyć recytacje polskiej poezji dawnej i obecnej o tematyce sportowej. Utwory przedstawią artyści Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie będą prowadzić sprzedaż książek o tematyce sportowej. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Sztuka i sport. Polskie osiągnięcia w sztuce o tematyce sportowej
Instytut Polski w Wilnie
8 grudnia 2017 r., godz. 17.00
Wstęp wolny

Data: 
08.12.2017 - 17:00