Teatrałki 2018


Fot. organizatorów
19 kwietnia 2018 r. w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie odbyły się „TEATRAŁKI - 2018”. Był to już siódmy z kolei konkurs inscenizacji polskiej poezji dla dzieci.
W imprezie wzięły udział: Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela, Szkoła – Przedszkole  „Wilia” oraz Szkoła im. Szymona Konarskiego. Wspaniały obraz artystyczny pokazali uczniowie Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w interpretacji wiersza Jana Brzechwy „Dzik” (naucz. Alina Ewelina Szostak, Jolanta Rinkūnienė), bardzo pomysłowo interpretowali wiersz Danuty Wawiłow „Jak tu ciemno” – uczniowie klas 1-3  z Gimnazjum Władysława Syrokomli (naucz. Loreta Zagubowicz), interesującą kompozycję sceniczną przedstawili uczniowie ze Szkoły - Przedszkola „Wilia” z wierszem Jana Brzechwy „Przyjście wiosny” (naucz. Łucja Gornatkiewicz, Elwira Markiewicz), najbardziej oryginalne przedstawienie (autor Jan Brzechwa „Przyjście wiosny”)  pokazali uczniowie klas 3 ze Szkoły im Szymona Konarskiego (naucz. Grażyna Lachowicz-Erkoyuncu). Za najlepszą grę aktorską wyróżniono ucznia  klasy 3 Bogusława Bojarowicza (Szkoła - Przedszkole „Wilia”) oraz Rafała Ławrynowicza (Gimnazjum im. Władysława Syrokomli). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

W czasie narady komisji pod przewodnictwem reżysera Teatru Polskiego w Wilnie Ireny Litwinowicz, teatr „Szkic” ze Szkoły im. Szymona Konarskiego (kierownik Beata Kowalewska) zaprezentował oryginalne przedstawienie „Sen nocy wrześniowej”, które zgromadzeni na sali nagrodzili rzęsistymi brawami. 

Biuro prasowe Szkoły im. Szymona Konarskiego
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji