Teresa Januszkiewicz – wśród laureatów nagrody „Wileński Nauczyciel Roku 2023”


Na zdjęciu (od lewej): Teresa Januszkiewicz i Valdas Benkunskas, fot. facebook.com/sabina.liachovic
Nauczycielka matematyki w Wileńskiej Szkole Lazdynai Teresa Januszkiewicz znalazła się w gronie 13 laureatów nagrody „Wileński Nauczyciel Roku 2023”. Tegoroczna edycja nagrody była siódmą z kolei. Do zaszczytnego tytułu zgłoszono 128 kandydatów. Ceremonia uhonorowania laureatów odbyła się we wtorek, 3 października, w hali widowiskowej Avia Solutions Group Arena.

Teresa Januszkiewicz
ma 14-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela.

Jak podano w uzasadnieniu nagrody, od trzech lat koordynuje projekt cyfrowej matematyki na platformie Eduten Playground, stosuje atrakcyjne metody do rozwiązywania zadań matematycznych z wykorzystaniem takich internetowych narzędzi jak m. in. kahoot, wordwall czy quizz, potrafi rozbudzić ciekawość poznawczą uczniów i rozwijać ich zdolności samodzielnego uczenia się, analizowania, dyskutowania i krytycznego myślenia.

Przygotowani przez T. Januszkiewicz uczniowie biorą udział w krajowych i międzynarodowych olimpiadach matematycznych, na których zdobywają medale.

W ramach projektu „Sztuka badania. Uczymy się we wspólnocie” („Tyrinėjimo menas. Mokomės bendruomenėje”) opracowała nowe metody nauczania na lekcjach matematyki. Wypróbowali je nie tylko nauczyciele szkoły, w której uczy, ale również nauczyciele z innych miast na Litwie.

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali osobiste ekslibrisy i bony pieniężne o wartości 1 000 euro. Nagrody wręczył mer Wilna Valdas Benkunskas.


Fot. vilnius.lt/saulius Žiūra

W latach poprzednich laureatami nagrody „Wileński Nauczyciel Roku” zostali następujący nauczyciele stołecznych szkól polskich: nauczyciel technologii informacyjnych w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli Paweł Miechowicz (2017), nauczycielka ekspert muzyki w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, kierownik artystyczny Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Wilenka” Janina Łabul (2018), nauczycielka języka litewskiego w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego Elvina Kuginienė (2018), nauczyciel metodyk historii w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II Wiktor Łozowski (2019), st. nauczycielka języka litewskiego i literatury w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli Ina Jurgelienė (2020), nauczycielka klas początkowych w Wileńskiej Szkole Lazdynai Alicja Beata Nikonovienė (2021), nauczycielka ekspert klas początkowych w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie Wiesława Czernigowska (2022).

W 2018 roku nagrodę dla najlepszego kierownika stołecznej placówki oświatowej otrzymała dyrektor Szkoły-Przedszkola Wilia Zofia Matarewicz. Wówczas nagrodę w tej nominacji przyznano po raz pierwszy.

W 2019 roku nagrodę za współpracę ze szkołą i realizację różnego rodzaju inicjatyw otrzymała Elżbieta Klebeko-Kołpak, mama uczniów Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.

W 2020 roku nagrodę w tej kategorii przyznano Agnieszce Kozłowskiej, mamie uczniów Wileńskiej Szkoły Lazdynai.

Na podstawie: vilnius.lt, inf. wł.