Troki mają polskie gimnazjum


Podczas inauguracji Gimnazjum w Trokach, fot. wilnoteka.lt/Bartosz Frątczak
Społeczność polskiej szkoły w Trokach ma powody do dumy i satysfakcji: dzięki determinacji rodziców, dyrekcji i grona pedagogicznego placówka uzyskała status gimnazjum. Jak przyznał dyrektor Marian Kuzborski, jeszcze rok temu, wracając do szkoły z samorządu, nie wiedział, co powiedzieć nauczycielom, a przyszłość szkoły malowała się mgliście. Podczas piątkowej uroczystości inauguracji gimnazjum atmosfera i emocje były zgoła inne: była radość, była satysfakcja i zarazem świadomość, że to dopiero początek.
O zgodę samorządu na rozpoczęcie procesu akredytacji programu kształcenia średniego i uzyskanie statusu gimnazjum Szkoła Średnia w Trokach z polskim językiem nauczania walczyła od 2013 roku. Władze trockiego samorządu, które dały zgodę na rozpoczęcie procesu akredytacji programu kształcenia średniego czterem innym szkołom, w tej jednej sprawie wciąż wynajdywały jakieś przeszkody. Radni nie chcieli słyszeć ani głosu rodziców, ani nauczycieli, ani opinii Ministerstwa Oświaty i Nauki, które uznało, że szkoła trocka spełnia wymogi akredytacji. Społeczność szkolna walczyła o szanse dla swojej placówki i w sądach, i na pikietach. Dopiero w maju 2014 r. Rada Samorządu Rejonu Trockiego wyraziła zgodę na rozpoczęcie akredytacji programu kształcenia średniego przez Szkołę Średnią w Trokach. Proces ten szkoła przeszła pomyślnie.

Goście, którzy przyszli pogratulować społeczności szkolnej uzyskania statusu gimnazjum, w swoich przemówieniach wspominali tę niełatwą drogę, jaką pokonali wspólnie nauczyciele i rodzice, ale życzyli nie spoczywać na laurach i dążyć do kolejnych celów. W rozmowie z Wilnoteką dyrektor Gimnazjum w Trokach Marian Kuzborski zaznaczył, że doświadczenia lat walki o prawo do akredytacji połączyły i zintegrowały społeczność szkolną. "Cieszymy się z naszego sukcesu, a jednocześnie solidaryzujemy się ze szkołami wileńskimi, które teraz walczą o akredytację" - powiedział Kuzborski i dodał, że polskie szkoły zawsze będą miały tylko to, co same dla siebie wywalczą.

Polskie gimnazjum w Trokach ma plany na przyszłość. Jej przyszłością są dzieci, które teraz uczęszczają do grupy przedszkolnej "Biedronki" i dzieci z grupy przygotowawczej. Podczas uroczystości inauguracji gimnazjum nie mogło zabraknąć ich występu. Były też piosenki i tańce w wykonaniu starszych uczniów. Ci najstarsi, z klas gimnazjalnych, złożyli uroczystą przysięgę, że będą godnymi uczniami gimnazjum. 


Polska szkoła w Trokach otworzyła nową kartę w dziejach szkolnictwa w Trokach, które sięgają XVIII wieku. Poprzedniczką Trockiej Szkoły Średniej była szkoła parafialna, którą założono w 1777 roku. W okresie powojennym w Trokach przez pewien czas funkcjonowała szkoła średnia wyłącznie z polskim językiem wykładowym. Wówczas w Trokach działało też Seminarium Nauczycielskie, przeniesione następnie do Nowej Wilejki, które było prawdziwą kuźnią kadry nauczycielskiej dla Wileńszczyzny. Obecny budynek został zbudowany w 1972 roku. Przedtem szkoła nazywała się Trocka Średnia Szkoła nr 1, następnie została przemianowana w Szkołę Średnią w Trokach. Dyrektor Marian Kuzborski zdradził jednak, że społeczność gimnazjum myśli o patronie...

Na podstawie: Inf.wł.