Turystyczni wolontariusze na ulicach Wilna


Fot. vilnius-tourism.lt
Rekordowo wielu chętnych przyjęło zaproszenie Wileńskiej Agencji Rozwoju Turystyki "Go Vilnius", by zostać wolontariuszami turystycznymi. Ponad 200 wilnian przyczyni się do budowania gościnnej atmosfery w stolicy. Ubrani w czerwone kamizelki z napisem "Discover Vilnius" wolontariusze od minionego weekendu udzielają turystom informacji na wileńskiej starówce."Wilno odwiedza coraz więcej turystów z całego świata. W ubiegłym roku po raz pierwszy przyjęliśmy ich ponad milion. Chcemy, by przybywający do nas goście doznawali dobrych emocji, by mogli uzyskać potrzebną im informację i radę i obdarzani byli przyjaznym uśmiechem, a turystyczni wolontariusze to nasi bardzo ważni pomocnicy" - twierdzi kierownik "Go Vilnius" Darius Udrys. "Jesteśmy mile zaskoczeni tym dużym entuzjazmem, z którym wilnianie przyjęli zaproszenie "Go Vilnius" do udziału w tym programie wolontariatu. Ich aktywność i dobra wola dowodzą, że Wilno jest przyjaznym miastem otwartym na świat".

Turystyczni wolontariusze przez całe lato będą dyżurowali w ulubionych przez turystów miejscach Wilna - na placach Katedralnym i Ratuszowym, przy alei Giedymina, przy ulicach Niemieckiej (Vokiečių) i Maironio oraz na Zarzeczu. Będą mieli przy sobie mapy oraz materiały informacyjne o Wilnie, wskażą miejsca godne zwiedzenia, doradzą, jakim transportem i jaką trasą najlepiej dotrzeć do wybranego miejsca, odpowiedzą również na inne pytania.

Turystycznym wolontariuszem zostaje się po wysłuchaniu specjalnego programu szkoleniowego. Nowi chętni mogą dołączyć do ekipy w dowolnym czasie do końca lata. Wystarczy się zarejestrować pod tym adresem oraz ukończyć regularnie organizowane szkolenia. Wszyscy, którzy przepracują co najmniej 16 godzin, na zakończenie programu otrzymają zaświadczenie o odbytej praktyce wolontariackiej w sferze turystyki.
 
W tym roku wolontariusze będą mogli zabierać ze sobą również psy - przewidziano dla nich specjalne chusty z symbolami programu. W ten sposób spacer z psem wilnianie będą mogli połączyć z oferowaną turystom pomocą. 

Według danych Departamentu Statystyki, w I kwartale 2017 r. w placówkach zakwaterowania w Wilnie zatrzymało się 194 856 gości, którzy spędzili w nich 374 369 dób hotelowych. W porównaniu z tym samym okresem roku 2016 liczba gości wzrosła o 6,97 proc., liczba noclegów - o 6,1 procent. 

77,6 proc. wszystkich turystów w wileńskich placówkach zakwaterowania stanowili obcokrajowcy. Najwięcej przybyło ich z Białorusi, Rosji, Łotwy, Polski i Ukrainy. Goście z tych krajów stanowili 52,6 proc. ogółu turystów zagranicznych.

Do dziesiątki krajów, z których do Wilna przybyło najwięcej turystów, weszły również Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Estonia i Stany Zjednoczone. 

Kraje, z których w styczniu-marcu br. do wileńskich placówek zakwaterowania przybyło najwięcej gości: 

 1. Białoruś - 25 991 (o 7,96 proc. więcej niż w tym samym okresie 2016 r.);
 2. Rosja - 21 029 (o 10,3 proc. więcej);
 3. Łotwa -11 319 (o 8,7 proc. więcej);
 4. Polska - 10 783 (o 5,6 proc. więcej);
 5. Ukraina -10 360 (o 10,7 proc. więcej);
 6. Niemcy - 8 430 (o 9,6 proc. więcej);
 7. Wielka Brytania - 7 681 (o 19,4 proc. więcej);
 8. Norwegia - 5 538 (o 2,5 proc. więcej);
 9. Estonia - 4 788 (o 7,6 proc. więcej);
10. Stany Zjednoczone - 4 442 (o 22,9 proc. więcej).   

Na podstawie: diena.lt, vilnius-tourism.lt