Tytuł „Polak Roku 2017” dla Reginy Markiewicz


Regina Markiewicz, fot. wilnoteka.lt
Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w Samorządzie Rejonu Solecznickiego jest zdobywczynią tytułu „Polak Roku 2017” w 20. edycji plebiscytu organizowanego przez dziennik „Kurier Wileński”. Tegoroczna laureatka jest z wykształcenia pedagogiem, od 13 lat kieruje samorządowym wydziałem oświaty, jest mamą trojga dorosłych dzieci: dwóch córek i syna. Polaka Roku wspólnie wybrali czytelnicy gazety i Kapituła składająca się z przedstawicieli poprzednich edycji konkursu.
Czytelnicy i Kapituła byli w tym roku absolutnie zgodni: po podliczeniu nadesłanych do redakcji kuponów z głosami czytelników i przeliczeniu ich na punkty oraz dodaniu punktów przyznanych przez członków kapituły okazało się, że największe uznanie zdobyły te same osoby. Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz powiedział Wilnotece, że taka jednomyślność zaskoczyła, ale jednocześnie potwierdziła, że wybór jest słuszny.

Na konkurs spłynęło 6 625 głosów – kuponów, w tym 2 185 to głosy oddane na Reginę Markiewicz

Po podliczeniu głosów Robert Mickiewicz skontaktował się z tegoroczną zwyciężczynią. „Pani Regina była bardzo zaskoczona, powiedziała, że nie zasłużyła na takie wyróżnienie, po prostu wykonuje swoją pracę, swoje obowiązki najlepiej jak potrafi. Uważam jednak, że jest to tytuł jak najbardziej zasłużony. W Kapitule jest kilka osób z rejonu solecznickiego, które dobrze ją znają i wiedzą, ile zrobiła dla oświaty polskiej. Regina Markiewicz od 13 lat jest na czele solecznickiego wydziału oświaty. Jej dużą zasługą jest fakt, że w rejonie solecznickim uporządkowana została sieć szkół, przeprowadzona została pomyślna reorganizacja. Jest to ogromna praca u podstaw – być może niezauważalna, być może nieznana szerzej na Wileńszczyźnie, ale właśnie na takich ludziach polskość się trzyma” – zaznaczył Robert Mickiewicz.

Wzorem ubiegłego roku, wybrany został tylko zwycięzca plebiscytu, pozostałym finalistom nie przyznawano natomiast miejsc. „Uważamy, że każda osoba, która trafiła do finału jest zasłużona, nie da się w punktach ocenić dorobku każdej z nich, nieistotne więc, w jakiej kolejności uszeregowały się głosy czytelników i Kapituły”  – poinformował redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”.

Regina Markiewicz jest już szóstą reprezentantką rejonu solecznickiego, zwyciężczynią plebiscytu czytelników „Kuriera Wileńskiego”. W poprzednich edycjach zwycięzcami konkursu „Polak Roku” byli: pedagog, wieloletni kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, dyrektor Domu Dziecka w Solecznikach, prezes Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach Antoni Jankowski („Polak Roku 2008”), poseł na Sejm RL Leonard Talmont („Polak Roku 2009”), mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz („Polak Roku 2010”), wicemer, pedagog Jadwiga Sinkiewicz („Polak Roku 2011”), dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Józef Rybak („Polak Roku 2016”).

Zwycięska dziesiątka plebiscytu „Polak Roku 2017” to:
O. Marek Adam Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie, rektor kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
Ryszard Jankowski, prezes wędziagolskiego oddziału ZPL;
Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie;
Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego;
Artur Ludkowski, doradca społeczny do spraw mniejszości narodowych premiera Rządu RL, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie;
Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w Samorządzie Rejonu Solecznickiego;
Dr Irena Mikłaszewicz, historyk, polonista, pracownik Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku;
Dr Józef Szostakowski, historyk literatury, wileński poeta i przewodnik;
Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR;
Dariusz Żybort, lekarz, wiceprzezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

Uroczystość uhonorowania najbardziej popularnych i zasłużonych Polaków Roku 2017 odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godzinie 16.00.

Na podstawie: inf. wł.