Uczestnicy projektu "Festiwal talentów artystycznych" z wizytą w rejonie solecznickim


Migawka z warsztatów artystycznych w Turgielach, fot. wilnoteka.lt/W. Maciejkianiec
W rejonie solecznickim gościli uczestnicy projektu "Festiwal talentów artystycznych", realizowanego przez Fundację Odra-Niemen z Wrocławia. Artyści polskiego pochodzenia z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Mołdawii oraz z Polski poprowadzili warsztaty artystyczne w Turgielach i wspólnie muzykowali w Białej Wace.
Głównym celem projektu "Festiwal talentów artystycznych" jest umożliwienie artystom polskiego pochodzenia z Europy Środkowej i Wschodniej spotkań na gruncie zawodowym i zaprezentowania własnych dokonań. Założeniem projektu jest udział w nim artystów, którzy z różnych powodów mają utrudniony kontakt ze swoimi kolegami z Polski i innych krajów: są to twórcy z małych, oddalonych od dużych centrów miejscowości, z regionów trudniej dostępnych z powodów politycznych.

Projekt został podzielony na trzy etapy spotkań, podczas których odbywają się warsztaty, prezentacje artystów i ich dorobku, wspólne muzykowanie i panele dyskusyjne.  Pierwsza część "Festiwalu talentów artystycznych" odbyła się w czerwcu 2014 r. na Bukowinie Rumuńskiej. Wśród uczestników byli między innymi przedstawiciele Centrum Kultury w Solecznikach.

Druga część festiwalu odbyła się w połowie sierpnia na Litwie, w rejonie solecznickim. W Turgielach, podczas festynu z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej, uczestnicy projektu zorganizowali warsztaty artystyczne dla wszystkich chętnych. Można się było nauczyć między innymi sztuki dekorowania przedmiotów decoupage. Dzieci pod opieką malarki z Gdańska Anny Szpadzińskiej-Koss malowały obrazki przedstawiające Matkę Boską. Czynna była również wystawa obrazów, rzeźb oraz innych prac uczestników projektu.

Kolejne spotkanie talentów artystycznych z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i Mołdawii odbyło się w Centrum Kultury w Białej Wace. Podczas koncertu wystąpiły polskie zespoły artystyczne z krajów uczestniczących w projekcie, w tym Zespół Etnograficzny "Turgielanka" z Turgiel.

Uczestnicy projektu "Festiwal talentów artystycznych" spotkają się w roku bieżącym jeszcze raz, tym razem w Polsce.

Na podstawie: odraniemen.org, inf.wł.