Uczniowie Gimnazjum im. Szymona Konarskiego przystępują do projektu „Budżet partycypacyjny”


Fot. organizatorów
Uczniowie Gimnazjum im. Szymona Konarskiego jako pierwsi w Wilnie przystąpili do projektu „Budżet partycypacyjny”, który jest realizowany wspólnie z litewskim działem „Transparency International”. Inicjatywa polega na zaangażowaniu uczniów do decydowania, w jaki sposób są wydawane środki z budżetu placówki. W ramach projektu uczniowie mogą zadecydować, na co będzie wydana suma w wysokości jednego tysiąca euro. Oczywiście ten projekt ma otrzymać poparcie największej liczby uczniów i nie może być niezgodny z regulaminami reglamentującymi pracę instytucji oświatowej.

Po wstępnych ustaleniach z Radą Gimnazjum10 lutego w auli szkolnej licznie zgromadzeni uczniowie 5-8 oraz I-IV klas mieli spotkanie z przedstawicielami TILS: kierownikiem Sergejusem Muravjovem oraz koordynatorką inicjatyw Ievą Dunčikaitė. Goście przedstawili uczniom inicjatywę oraz przeprowadzili burzę mózgów nad pomysłami. Teraz uczniowie są na etapie wybierania najlepszych pomysłów oraz szacowania kosztów ich realizacji.

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Porto Alegre w roku 1989. Jest to inicjatywa coroczna. Od czasu powstania budżet partycypacyjny rozszerzył się na cały świata. W niektórych miastach został wprowadzony do szkół, uniwersytetów i instytucji kultury. Na Litwie Samorząd Olicki, jako pierwszy, zainicjował podobną inicjatywę dopiero w 2018 roku.

Wiadomość z Klubu Prasowego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji