UE: w poniedziałek w Strasburgu rozpoczęła się ostatnia sesja PE obecnej kadencji


Na zdjęciu: siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, fot. socialistsanddemocrats.eu/
W poniedziałek, 22 kwietnia, w Strasburgu rozpoczęła się ostatnia sesja Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji. Europosłowie będą głosowali nad m.in. przedłużeniem liberalizacji handlu UE z Ukrainą, nowymi przepisami dotyczącymi recyklingu opakowań oraz zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla rolników. Sesja potrwa do czwartku, 25 kwietnia.

Posiedzenie będzie wyjątkowe, ponieważ we środę, 24 kwietnia, przewodnicząca PE Roberta Metsola, szefowa Komisji Ursula von der Leyen, były przewodniczący PE Pat Cox i były szef Komisji Romano Prodi wezmą udział w uroczystości z okazji 20. rocznicy rozszerzenia UE w 2004 roku. Odpowiedzą na pytania grupy młodych ludzi urodzonych 1 maja 2004 roku lub około tej daty i pochodzących z nowych państw członkowskich, którzy zostali zaproszeni do udziału w posiedzeniu. Ceremonię zakończy „Oda do radości” Beethovena w wykonaniu chóru a capella „Voix de Stras”.

W ciągu czterech dni w stolicy Alzacji zaplanowano głosowania, które będą kulminacją unijnych prac legislacyjnych w ostatnich miesiącach.

We wtorek, 23 kwietnia, europosłowie zagłosują nad przedłużeniem liberalizacji handlu UE z Ukrainą, po tym gdy w kwietniu negocjatorzy PE i prezydencja Rady osiągnęli porozumienie w sprawie zawieszenia ceł importowych i kontyngentów na import ukraińskich produktów rolnych do 5 czerwca 2025 roku. Ma to wesprzeć Ukrainę w obliczu wojny z Rosją.

Porozumienie, nad którym zagłosuje PE zakłada, że Komisja będzie mogła podjąć szybkie działania i nałożyć wszelkie środki, które uzna za konieczne, jeśli wystąpią znaczące zakłócenia na rynku UE lub na rynkach jednego lub więcej krajów członkowskich z powodu importu produktów rolnych z Ukrainy. To krok w stronę tych państw członkowskich, które obawiają się, że ukraiński import może uderzyć w interesy ich rolników.

Również we wtorek PE zagłosuje nad nowymi przepisami w sprawie tzw. „prawa do naprawy” dla konsumentów. Mają one na celu promowanie naprawy towarów w okresie gwarancji i poza nią. Jeśli projekt zostanie poparty, konsumenci będą mieli prawo do żądania od producentów naprawy produktów (np. pralek, odkurzaczy i smartfonów), jeśli jest to technicznie możliwe.

We środę, 24 kwietnia, odbędzie się natomiast finalne głosowanie nad nowymi przepisami UE dotyczącymi opakowań. Nowe regulacje, wcześniej uzgodnione z państwami członkowskimi, zakładają, że od 2030 roku zostanie zakazana cała gama „formatów opakowań plastikowych jednorazowego użytku”, w tym folia do owijania walizek na lotniskach, małe opakowania keczupu w restauracjach czy minibutelki szamponu w hotelach. Wprowadzony zostanie także zakaz pakowania w folię owoców i warzyw w supermarketach.

Trzeciego dnia sesji Parlament ma zagłosować nad pierwszym w historii UE prawem o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Nowe przepisy mają zapobiegać gwałtom i podnosić świadomości w kwestii zgody, a okaleczanie żeńskich narządów płciowych i przymusowe małżeństwa staną się przestępstwami na mocy prawa UE. Nowa dyrektywa będzie zawierać szczegółowe przepisy dotyczące cyberprzestępstw, takich jak „cyber-ekshibicjonizm” i „cyber-nękanie”.

Tego samego dnia PE podda pod głosowanie nowe przepisy dotyczące poprawy jakości powietrza w UE do 2030 roku. Zanieczyszczenie powietrza jest nadal jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów w Europie. Porozumienie między Radą a Parlamentem, które zostanie poddane pod głosowanie, ustanawia bardziej rygorystyczne limity do 2030 roku dla kilku substancji mających poważny wpływ na zdrowie ludzi, w tym pyłu zawieszonego (PM2,5 i PM10), NO2 (dwutlenku azotu) i SO2 (dwutlenku siarki).

Oczekuje się, że we środę posłowie do PE zatwierdzą nowe przepisy mające na celu poprawę warunków pracy osób zatrudnionych na platformach internetowych. Przyjęte regulacje wprowadzają domniemanie stosunku pracy (w przeciwieństwie do samozatrudnienia) dla takich pracowników, które jest uruchamiane, gdy istnieją fakty wskazujące na kontrolę i kierownictwo, zgodnie z prawem krajowym i układami zbiorowymi.

PE podda pod głosowanie nowe przepisy, uzgodnione przez Parlament i Radę, które ustanawiają ogólnounijną kartę osoby niepełnosprawnej. Ma ona zapewnić, że podczas podróży do innego kraju UE osoby niepełnosprawne będą miały równy dostęp do preferencyjnych warunków, takich jak obniżone lub zerowe opłaty za wstęp lub możliwość korzystania ze specjalnych miejsc parkingowych.

We czwartek, 25 kwietnia, posłowie do PE zagłosują nad wprowadzaniem zmian we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i zwiększenia elastyczności dla rolników. Głosowanie jest efektem wniosku złożonego w trybie pilnym przez Komisję Europejską w reakcji na protesty europejskich rolników.

Propozycja KE przewiduje m.in. większą elastyczność dla krajów UE w przyznawaniu zwolnień ze standardów WPR w przypadku problemów z ich stosowaniem oraz w przypadku problemów spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Małe gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 hektarów byłyby zwolnione z kontroli i kar za nieprzestrzeganie zasad WPR.

Również we czwartek europosłowie będą głosować nad rezolucją oceniającą domniemane rosyjskie próby ingerencji w prace Parlamentu Europejskiego i przebieg nadchodzących wyborów europejskich. Niedawno pojawiły się doniesienia na temat rosyjskiej kampanii wywierania wpływu na Parlament Europejski, w tym zarzuty, że Moskwa zapłaciła poszczególnym posłom do PE za ingerencję w wybory.

Głosowanie w wyborach do PE odbędzie się na początku czerwca. PE już w nowym składzie po raz pierwszy zbierze się na sesji w lipcu.

Na podstawie: PAP