Ukraina: mnisi Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego mają opuścić Ławrę Peczerską


Na zdjęciu: Ławra Peczerska widziana znad Dniepru, fot. pl.wikipedia.org
Mnisi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (UCP) mają do 29 marca br. opuścić wszystkie pomieszczenia najważniejszego kompleksu prawosławnych świątyń na Ukrainie – Ławry Peczerskiej w Kijowie, w piątek, 10 marca, podał minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko.


„Umowa o bezpłatnym korzystaniu przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną z Ławry Kijowsko-Peczerskiej zostaje rozwiązana z dniem 29 marca 2023 roku. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń, które UCP wynajmuje w Ławrze” – oznajmił minister na Telegramie.

Ławra Peczerska – najważniejszy ośrodek prawosławia na ziemiach ukraińskich – to ogromny zespół klasztorny i cenny zabytek, wpisany na listę UNESCO. Od lat 60. XX w. ma status muzeum, choć po 1990 roku wrócili tam mnisi prawosławni. Ławra należy do państwa ukraińskiego. Zarządza nią ministerstwo kultury. Od lat 90. XX w. wraz z podziałami wewnątrz prawosławia ukraińskiego kwestionowano udostępnienie Ławry tylko jednemu Kościołowi, podległemu patriarchatowi w Moskwie. Żądania zerwania umów najmu z Ukraińską Cerkwią Prawosławną nasiliły się po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Po inwazji rosyjskiej na Ukrainę UCP przestała w swej nazwie wskazywać na Patriarchat Moskiewski, wykonała też wiele gestów dystansowania się od Moskwy. Niemniej wielu hierarchów i duchownych nadal czuje się przynależnych do rosyjskiej Cerkwi, ta zaś otwarcie wspiera wojnę przeciwko Ukrainie.

W ostatniej dekadzie listopada 2022 r. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła „działania kontrwywiadowcze” na terenie Ławry Peczerskiej i innych obiektów UCP i objęła sankcjami metropolitę Pawła. Ministerstwo kultury poinformowało pod koniec grudnia, że nie przedłuży UCP umów dotyczących soboru Zaśnięcia Bogurodziny – najważniejszej świątyni Ławry –  i cerkwi Refektarzowej.

Na podstawie: PAP