UKSW będzie wspierać Polaków z zagranicy


UKSW, fot. uksw.edu.pl
W środę, 12 września, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Jego przedmiotem jest wsparcie kształcenia i rozwoju zawodowego studentów i absolwentów ze środowisk polonijnych, które ma na celu podnoszenie kwalifikacji wśród rodaków z zagranicy.Jak informuje na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, podpisane dziś porozumienie ma zaoferować „większe wsparcie zawodowe m.in. dla naukowców, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek polskiego pochodzenia, księży, studentów, ale także innych grup zawodowych”.

Współpraca obu jednostek ma pozwolić m.in. na uruchomienie studiów dla osób uczących języka polskiego jako drugiego lub odziedziczonego, powołanie Akademickiego Klubu Studenta Polonijnego, organizowanie konkursów na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z obszaru tematyki polonijnej i emigracyjnej oraz popularyzowanie wiedzy o Polonii i Polakach za granicą wśród młodzieży szkół na terenie Polski poprzez m.in. organizację konkursów, opracowywanie materiałów dydaktycznych i organizowanie projektów wyjazdów dydaktycznych na Kresy.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku. Jego celem jest umacnianie więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, ich językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb rodaków rozsianych po świecie. Zakres jego zadań rozszerza się z upływem lat.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstał w 1954 roku jako Akademia Teologii Katolickiej. Aktualnie kształci ponad 11 tysięcy studentów i doktorantów na 37 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 9 do stopnia doktora habilitowanego.

Na podstawie: KAI, wspolnotapolska.org.pl, uksw.edu.pl