Uniwersytet Wileński ma nowego rektora


Rimvydas Petrauskas, fot. BNS
Dziekan Wydziału Historycznego prof. Rimvydas Petrauskas został wybrany na nowego rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Zastąpi na tym stanowisku fizyka prof. Artūrasa Žukauskasa, który ubiegał się o reelekcję.


„To ogromna odpowiedzialność. Chcę podziękować społeczności Uniwersytetu Wileńskiego za wsparcie i poparcie, które czułem przez cały ten okres. Teraz musimy wszyscy razem pracować na rzecz uniwersytetu” – powiedział po ogłoszeniu wyników prof. Rimvydas Petrauskas.

47-letni prof. Rimvydas Petrauskas został wybrany na pięcioletnią kadencję podczas drugiej tury wyborów w środę, 22 stycznia. W pierwszej turze żaden z kandydatów nie zebrał wymaganej liczby głosów.

Nowy rektor został wybrany w drugiej turze, w której pokonał dyrektora Single Cell Genomics Center – Bigelow Laboratory for Ocean Sciences w stanie Maine (USA) dr. Ramūnasa Stepanauskasa. Za kandydaturą prof. R. Petrauskasa głosowało ośmiu członków uniwersyteckiej Rady. R. Stepanasuakas poparło trzech.

Zgodnie ze statutem uniwersytetu, rektora uważa się za wybranego, jeżeli w tajnym głosowaniu poprało go co najmniej 7 z 11 członków Rady.

W konkursie na to stanowisko brało udział sześciu kandydatów: oprócz R. Petrauskasa i R. Stepanauskasa obecny rektor wileńskiej uczelni prof. Artūras Žukauskas, stojący na czele Litewskiej Akademii Nauk prof. Jūras Banys, dziekan Wydziału Prawa dr Tomas Davulis oraz kierownik Działu Badań Materiałów Elektrochemicznych w Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych dr hab. Eimutis Juzeliūnas.

Prof. R. Petrauskas jest mediewistą, przewodniczącym Zarządu Litewskiej Rady ds. Nauki. Stopień magistra historii uzyskał na Uniwersytecie Wileńskim w 1997 roku. 4 lata później obronił doktorat poświęcony magnaterii na Litwie w XIV I XX wieku. Od tego czasu pracuje na Wydziale Historycznym: początkowo jako lektor, następnie docent, a od 2001 roku – jako profesor. W latach 2007–2012 był kierownikiem Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej, a od 2012 roku sprawuje funkcję dziekana Wydziału Historycznego. 3 maja 2019 roku za wyjątkowe zasługi w rozwoju polsko-litewskiej współpracy w obszarze nauki i kultury otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP. 

Zainteresowania naukowe prof. R. Petrauskasa obejmują wczesną historię Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL), historię średniowiecza, społeczeństwo Litwy w XIII–XVI wieku, władzę monarchistyczna WKL w okresie późnego średniowiecza, a także związki WLK z Europą.

Kadencja nowego rektora rozpocznie się 1 kwietnia.

Na podstawie: BNS, lrt.lt, vu.lt