Uroczyste zakończenie wystawy Wandy Rodowicz


Podczas uroczystego zakończenia wystawy Wandy Rodowicz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, fot. Archiwum Ž. Radavičiusa
Uroczyste zakończenie wystawy artystki plastyk z Warszawy Wandy Rodowicz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zgromadziło polityków, działaczy społecznych, przedstawicieli środowisk twórczych, narodowości polskiej, litewskiej, rosyjskiej, ukraińskiej. Od 10 kwietnia w holu Domu Kultury Polskiej można było oglądać portrety, mozaiki, witraże wykonane przez artystkę wywodzącą się z polsko-litewskiej rodziny Rodowiczów - Radavičiusów.
Jak powiedział organizator wystawy, pedagog, działacz społeczny Žilvinas Radavičius, celem tego przedsięwzięcia było budowanie dialogu pomiędzy przedstawicielami narodów, które niegdyś tworzyły Wielkie Księstwo Litewskie.

"Misja się powiodła. Wystawą zainteresowali się nie tylko znani przedstawiciele inteligencji Litwy, lecz również politycy, między innymi przewodniczący Sejmu Restytucyjnego Vytautas Landsbergis, przewodniczący Związku Liberałów i Centrum Artūras Melianas, dyplomaci. Obecny był ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński i ambasador Ukrainy na Litwie Valerij Žovtenko" - powiedział Žilvinas Radavičius.

Zdaniem organizatora wystawy Žilvinasa Radavičiusa, język kultury ma szczególne znaczenie w kraju, który z powodu złych relacji pomiędzy mniejszościami narodowymi i Litwinami powoli przeistacza się "w kosmos, w którym każdy naród to osobna planeta". "Teoretycznie wspólnoty narodowe mają określone prawa, ale praktycznie nie mają trwałych więzi z większością litewską. Litewskie media niewiele piszą o pozytywnych sprawach związanych ze wspólnotami narodowymi, podają wyłącznie informacje negatywne" - powiedział Ž. Radavičius.

Wystawa prac Wandy Rodowicz oraz towarzyszące jej wydarzenia zostały zorganizowane z nadzieją na lepsze poznanie się przedstawicieli różnych narodów. 

Podczas uroczystego zakończenia wystawy Wandy Rodowicz wystąpili: Vytautas Radavičius, saksofonista Rafał Jackiewicz, organistka Jūratė Landsbergytė. Asija Radavičienė recytowała strofy między innymi z wierszy Wandy Rodowicz, poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz", poematu Kristijonasa Donelaitisa "Rok", wiersze Tarasa Szewczenki. Swoją twórczość poetycką przedstawiła prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki Apolonia Skakowska. 

Na podstawie: Inf.wł.