Usprawnią odprowadzanie deszczówki przy ul. Geležinio Vilko


Fot. vilnius.lt/Saulius Žiūra
Do 5000 litrów wody deszczowej oczyszczonej po silnej ulewie zaledwie w ciągu sekundy i znacznie efektywniejsze odprowadzanie deszczówki w północnej części Wilna – taki wynik zostanie osiągnięty po tym, gdy przedsiębiorstwo stołecznego samorządu „Grinda” zrealizuje projekt rekonstrukcji kolektora deszczowego oraz urządzenia oczyszczalni i systemów monitoringu zanieczyszczeń przy ul. Geležinio Vilko. Budowa miałaby ruszyć jesienią 2019 roku.


Samorządowe przedsiębiorstwo podpisało ze spółką „Sweco Lietuva” umowę o wykonaniu prac projektowych. Jest to część projektu o znaczeniu regionalnym „Porządkowanie systemów ścieków powierzchniowych w Wilnie”.

„Tak skomplikowany projekt na Litwie nie był dotychczas realizowany. ZSA Grinda rozważała więc 3 możliwe rozwiązania techniczne tego projektu. Teraz, kiedy się zaczęły prace przygotowawcze, oceniane będą wszystkie rozwiązania, a po ich przeanalizowaniu zostanie wybrane jedno z uwzględnieniem stosunku kosztów do korzyści” – mówi kierownik ZSA Grinda Kęstutis Vaicekiūtis.

Realizowany projekt pozwoli rozwiązać problem przepustowości jednej z największych w Wilnie „arterii” systemu odprowadzania ścieków powierzchniowych. Tutaj z wielkich dzielnic sypialnianych – Szeszkini, Fabianiszek, Poszyłajć – spływają potoki powstające w czasie ulewy.
 
W ramach projektu zaplanowano remont starego 5-kilometrowego kolektora ścieków powierzchniowych w okolicach ulic Šiaurinės i Geležinkelio Vilko, budowę nowego prawie 4-kilometrowego kolektora oraz urządzenie 9 nowych oczyszczalni ścieków powierzchniowych. Usprawni to odprowadzanie deszczówki z północnej części miasta. Szacuje się, że w ciągu sekundy oczyszczanych będzie do 5000 litrów ścieków powierzchniowych.

Realizację projektu administruje Agencja Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska RL. Projekt jest finansowany ze środków unijnego Funduszu Spójności, Samorządu m. Wilna i spółki Grinda. Prace budowlane miałyby się rozpocząć jesienią 2019 roku. Potrwają trzy lata.

Na podstawie: vilnius.lt