W 2024 roku za gaz zapłacimy mniej


Fot. BNS
Od 1 stycznia 2024 roku ceny gazu dla gospodarstw domowych na Litwie będą niższe o 5 proc. w stosunku do ceny, którą użytkownicy płacą w II półroczu bieżącego roku, we czwartek, 30 listopada, Państwowa Służba Regulacji Energetyki zatwierdziła nowe ceny gazu.


Od 1 stycznia tzw. „kuchenkowicze”, czyli osoby używające gazu do przygotowania posiłków (do 300 m³ rocznie), zapłacą za gaz po 1,29 euro za 1 m³, tj. 0,07 euro mniej niż w II półroczu bieżącego roku.

Dla klientów używających gazu do ogrzewania i zużywających rocznie od 301 do 20 000 m³ cena 1 m³ gazu wyniesie 0,83 euro, tj. o 0,04 euro mniej, dla klientów zużywających powyżej 20 001 m³ – 0,79 euro, tj. również o 0,04 euro mniej.

Stawki opłat abonamentowych za gaz pozostały na niezmienionym poziomie. Dla „kuchenkowiczów” wyniosą 0,56 euro, dla dwóch innych grup – 3,99 euro miesięcznie.

Dla ustalonych na I półrocze 2024 roku cen na gaz dodatkowe państwowe rekompensaty nie są przewidziane.

Największy wpływ na zmniejszenie ceny gazu miał spadek hurtowych cen gazu na europejskich i światowych giełdach.

Wliczona do stawek dla gospodarstw domowych cena gazu w I półroczu 2024 roku jest ponad dwukrotnie mniejsza niż obowiązująca w II półroczu bieżącego roku, dlatego ostateczne ceny dla użytkowników będą niższe nawet bez rekompensaty państwowej.

Na podstawie: ignitis.lt