W Borejkowszczyźnie – wystawa książek Władysława Syrokomli w 200-lecie urodzin poety


Fot. Muzeum W. Syrokomli w Borejkowszczyźnie
Obszerny zbiór dzieł autorstwa Władysława Syrokomli można oglądać w muzeum Poety w Borejkowszczyźnie w rejonie wileńskim. Prezentowane są na wystawie zorganizowanej z okazji 200-lecia Jego urodzin.Przypomnijmy, Władysław Syrokomla debiutował wierszem „Pocztylion” w 1844 r. na łamach czasopisma „Athenaeum”, natomiast pierwsze książki jego autorstwa ukazały się w roku 1853 – „Gawędy i rymy ulotne” oraz „Wędrówki po moich niegdyś okolicach”.

W ciągu niespełna dwudziestu lat pracy twórczej W. Syrokomla stworzył bogaty dorobek.

W 1872 roku w Warszawie wydano drukiem 10-tomowy zbiór jego dzieł.

Na wystawie w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie można oglądać ów pełen 10-tomowy zbiór. Przekazał go placówce prof. Bogusław Grużewski, który odziedziczył go po swoich rodzicach.

Z kolei tom IX owego zbioru „Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki zygmuntowskiej” sprezentował muzeum Stefan Świetlikowski.

Wydaną w Mińsku książkę „Wędrówki po moich niegdyś okolicach” w języku białoruskim przekazała muzeum dyrekcja Szkoły im. W. Syrokomli w Smolhowie (Białoruś) – miejscu urodzenia poety.

Na wystawie są też książki W. Syrokomli wydane m. in. w Wilnie, Warszawie, Toruniu, Krakowie, Kownie. Stanowią swoisty dokument sztuki drukarskiej II połowy XIX wieku i I połowy wieku XX.

Na podstawie: vrsa.lt/Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie