W dorocznym rankingu szkół Litwy – „huśtawka” polskich placówek


Wciąż najlepsze z polskich - Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, fot. FB/janapawla2
Czasopismo „Reitingai” podało najnowsze rankingi szkół ogólnokształcących na Litwie. Najwyżej notowana polska szkoła na Litwie - Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie - spadła z 9. na 18. miejsce, ale to i tak najlepszy wynik wśród wszystkich szkół mniejszości narodowych. Niestety, żadna inna polska szkoła nie trafiła nawet do TOP-100: drugą pozycję utrzymało Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie, które także spadło – z 92. (w 2022 r.) na 104. miejsce. Wśród gimnazjów, które przyjmują uczniów na podstawie egzaminów kwalifikacyjnych od lat niekwestionowanym liderem pozostaje Liceum Wileńskie (Vilniaus Licėjus). Liceum Kłajpedzkie z kolei jest najlepsze (od trzech lat) wśród szkół, które przyjmują uczniów bez takowych egzaminów.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” od lat kwestionuje wiarygodność rankingu pisma „Reitingai” w przypadku szkół polskich, ale na Litwie od lat jest to największe i powszechnie uznawane tego typu badanie. Poza liderami większość szkół, także polskich, w perspektywie kilku lat zwykle wykazuje większe lub mniejsze wahania – Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie przed dwoma laty (ranking 2021 r.) było dopiero 40-te, przed rokiem (2022 r.) - już 9-te w skali całej Litwy, w 2023 r. – 18-te. W przypadku Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie można mówić o „pozytywnej stabilizacji” – 215. miejsce w 2021 r., 92-te przed rokiem i 104-te w tym roku.

Za największą niespodziankę należy uznać spadek trzeciej z największych polskich szkół: wileńskie Liceum im. Adama Mickiewicza przed dwoma laty było 111-te, przed rokiem - 140-te, a w tym roku spadło na koniec drugiej setki – 199-te miejsce! LAM wyprzedziło w tym rankingu (i największy wzrost zanotowało) Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie - 155. miejsce (przed rokiem – 262., przed dwoma laty – 183. miejsce, więc także spore huśtawka).

W TOP-40 znalazło się natomiast polsko-litewskie Gimnazjum w Pogirach w rejonie wileńskim – na 37. miejscu (o trzy pozycje wyżej niż przed rokiem), to najlepszy wynik w tym rejonie. Wśród szkół innych mniejszości narodowych dopiero w drugiej 50-ce znalazło się też rosyjskie Gimnazjum im. W. Kaczałowa w Wilnie (52. miejsce) oraz żydowskie Gimnazjum im. Sz. Alejchema ORT (56. miejsce).

W drugiej setce znalazły się również następujące polskie gimnazja:

- Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rejonie wileńskim - 161. pozycja - najlepsza polska szkoła poza Wilnem (w ubiegłym roku – 279., w 2021 r. - 125. miejsce),
- Gimnazjum w Rukojniach rej. wileński - 173. miejsce, imponujący skok, przed rokiem 304. miejsce,
- Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, też rej. wileński - 188. miejsce, przed rokiem – 323.!

Dopiero w trzeciej setce znalazły się:

- Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie - 208. miejsce, w poprzednich latach - 200. i 258. miejsce,
- Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie - 224. pozycja, przed rokiem – 257.,
- Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach - najlepsza polska szkoła w rej. solecznickim - 241. miejsce (przy tym mocny spadek, przed rokiem – 157. miejsce),
- Gimnazjum w Grzegorzewie - 248. miejsce (w ubiegłym roku 324. miejsce),
- Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie - najlepsza polska szkoła w rejonie trockim - 258. miejsce (skok z 325. miejsca przed rokiem), 
- Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu w rejonie wileńskim - 264. miejsce (w ubiegłym roku – 171. miejsce),
- Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach - 269. miejsce (w ubiegłym roku – 183. miejsce),
- Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce w rejonie wileńskim - 270. miejsce (przed rokiem – 335. miejsce), 
- Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole w rejonie wileńskim - 285. pozycja, w ubiegłym roku – 235. pozycja,
- Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach w rejonie wileńskim - 290. miejsce, w ubiegłym roku – 319. miejsce,
- Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu w rejonie wileńskim - 293. miejsce, w ubiegłym roku – 311. miejsce,
- Gimnazjum w Trokach - 298. miejsce, przed rokiem 278. miejsce.

Kolejne polskie gimnazja uplasowały się na pozycjach od 332 do 352. Na Litwie jest ogółem 370 gimnazjów.

Jak podkreślił redaktor naczelny czasopisma „Reitingai” Gintaras Serafinas, tegoroczne rankingi wykazały, że rosną różnice między dobrymi szkołami a tymi, które przygotowują uczniów słabo. Różnica ta wyrosła z sześciu do dziesięciu czy nawet dwunastu razy. Autorzy rankingu podkreślili, że tegoroczne wyniki odzwierciedlają również wpływ pandemii – abiturienci sprzed roku przez prawie dwa lata musieli się uczyć zdalnie. Zaznaczyli również, że w związku z nauczaniem zdalnym w czasie kwarantanny coraz częściej korzystano z usług korepetytorów.

Dziennikarka czasopisma „Reitingai” J. Kučinskaitė podkreśla, że rośnie liczba gimnazjów, których abiturienci ani studiują na uniwersytetach, ani w kolegiach, ani się uczą w szkołach zawodowych, ale też nie pracują. W większości z 60 samorządów kraju jest od jednego do kilu takich gimnazjów.

Badania „Reitingai” wykazały, że w 5 proc. gimnazjów kraju nie było ani jednego „setkowicza“ przez ostatnie dziesięć lat. Badano okres od 2012-2021 roku. Spośród 370 gimnazjów kraju mniej niż w 50 szkołach abiturienci otrzymali od 100 do 1500 „setek“ na państwowych egzaminach maturalnych. Innymi słowy, zaledwie w 46 gimnazjach kraju niezależnie od zmieniającego się kontyngentu i liczby uczniów bywa od kilku czy nawet kilkudziesięciu abiturientów, którzy co roku „zdobywają” dla swoich szkół po co najmniej dziesięć „setek”. Najwięcej „setek” –  aż 1 474 – w omawianym dziesięcioleciu zdobyli abiturienci Wileńskiego Liceum.

Najgorsze osiągnięcia abiturientów wśród 60 samorządów kraju (miejsca od 56 do 60) są w samorządach rejonów: solecznickiego (miejsce 56.), szakiskiego (57. miejsce), wileńskiego (58. miejsce), kalwaryjskiego (59. miejsce) i m. Nerynga (60. miejsce).

Pierwsza piątka gimnazjów, przyjmujących uczniów na podstawie rekrutacji (egzaminów kwalifikacyjnych):

  1. Liceum Wileńskie;
  2. Gimnazjum Uniwersytetu Technicznego w Kownie;
  3. Gimnazjum „Ąžuolyno” w Kłajpedzie;
  4. Gimnazjum im. Mykolasa Biržiški w Wilnie;
  5. Gimnazjum Jezuickie w Kownie.

Pierwsza piątka gimnazjów, przyjmujących uczniów bez rekrutacji:

  1. Liceum Kłajpedzkie;
  2. Gimnazjum im. Juliusa Janonisa w Szawlach;
  3. Gimnazjum „Saulės” w Kownie;
  4. Gimnazjum im. Juozasa Balčikonisa w Poniewieżu;
  5. Gimnazjum Gabijos w Wilnie.

Na podstawie: Reitingai, lrt.lt, inf. wł.