W Mickunach - kolorowy świat dzieci


Podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowej Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży "Kolorowy Świat" w Szkole Średniej w Mickunach, fot. vrsa.lt
W Szkole Średniej w Mickunach (rejon wileński) otwarta została Międzynarodowa Galeria Twórczości Dzieci i Młodzieży "Kolorowy Świat". Jest to ponad 180 prac dzieci z Mickun, innych miejscowości rejonu wileńskiego, Wilna, Polski, a nawet tak odległych zakątków świata, jak Indonezja, Sri Lanka, Australia czy Afryka.
Pomysłodawczynią powstania Międzynarodowej Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży "Kolorowy Świat" była nauczycielka plastyki w Szkole Średniej w Mickunach Krystyna Narkiewicz. Pomysł, jak powiedziała w rozmowie z "Wilnoteką" powstał wiele lat temu. "Nosiłam go długo w sercu. To jest przemyślane, wymarzone, wypieszczone i w końcu - zrobione. Zrobiłam to z zamiłowania do sztuki i z miłości do dzieci. Rozmnożyło się ostatnio dużo prywatnych galerii, dla których sztuka jest biznesem. O dzieciach nikt nie pomyślał. Naturalnie, w takich galeriach trudno byłoby sprzedać prace dzieci, ale przecież dzieci tak pięknie potrafią przedstawić świat! Dlatego postanowiłam stworzyć taką galerię dla dzieci, w której mogłyby one pokazać swoje prace, zarazem zobaczyć, jak malują dzieci w innych krajach, poznać nowe techniki plastyczne, podpatrzeć nowe tematy" - powiedziała Krystyna Narkiewicz.

Krystyna Narkiewicz napisała do różnych krajów, do działających tam organizacji, instytucji, w tym polonjnych ponad 300 listów z prośbą o przysłanie prac plastycznych dzieci. Nie wszystkie się odezwały, niemniej do Mickun z różnych kontynentów świata nadeszło ponad 300 prac.

Galeria, która powstała w Szkole Średniej w Mickunach, została podzielona na 6 działów: prace ze świata, prace z rejonu wileńskiego, prace z Polski, prace z Wilna, prace dzieci z Mickun i prace byłych uczniów Szkoły Średniej w Mickunach. Łączy je jeden temat: "Moja Mała Ojczyzna sercem malowana". W Międzynarodowej Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży "Kolorowy Świat" są więc pejzaże z różnych zakątków świata, prace przedstawiające ludzi, tradycje, święta, obyczaje.

"Prace dzieci z krajów azjatyckich są bardzo kolorowe, bardzo twórcze. Polska ekspozycja to jakby wycieczka do miejsc historycznych, zabytkowych, sakralnych. Każdy dział ma swoją specyfikę" - powiedziała założycielka galerii Krystyna Narkiewicz.

Międzynarodowa Galeria Twórczości Dzieci i Młodzieży "Kolorowy Świat" powstała w jednym z korytarzy Szkoły Średniej w Mickunach. W tworzenie galerii zaangażowało się wiele osób: dyrekcja szkoły, Samorząd Rejonu Wileńskiego, sponsorzy. Dzięki temu korytarz szkolny został wyremontowany, a prace dzieci pięknie oprawione i wyeksponowane.

Krystyna Narkiewicz zapewniła, że ekspozycja będzie zmieniana, będą się pojawiały nowe prace. "Dużo wysiłku włożyliśmy w tworzenie tej galerii, ale satysfakcja jest ogromna" - dodała założycielka Międzynarodowej Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży "Kolorowy Świat" w Mickunach Krystyna Narkiewicz.

Na podstawie: Inf.wł.