W PE – debata nad bezpieczeństwem energetycznym Europy


Fot. pixabay.com
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu we wtorek, 14 marca, odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa energetycznego naszego kontynentu. Ma to być z jednej strony sposób na ochronę klimatu, z drugiej – droga do odcięcia się od surowców m.in. z Rosji.


Europosłowie zwracają uwagę, że Unii udało się stabilnie przejść przez zimę mimo ograniczenia importu paliw z kierunku wschodniego. W ocenie deputowanych starania państw członkowskich na rzecz zapewniania Unii niezależności energetycznej muszą jednak być kontynuowane.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski i szwedzka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej uzgodniły przepisy dotyczące wprowadzania oszczędności w zużyciu energii w Europie.

Zgodnie z propozycją kraje członkowskie powinny ograniczyć zużycie energii o 11,7 proc. do roku 2030. Dużą rolę we wprowadzaniu tych oszczędności mają pełnić budynki użyteczności publicznej – każdego roku 3 proc. z nich powinno przechodzić renowację, by osiągnąć zerowy poziom emisji.

Na podstawie: IAR