W Puławach oficjalnie otwarto Muzeum Badań Polarnych. To pierwsze takie muzeum w Polsce


Fot. mbppulawy.pl
Zbiory dotyczące badań prowadzonych w Arktyce i Antarktyce prezentuje Muzeum Badań Polarnych, które we środę, 21 lutego, oficjalnie otwarto w Puławach w województwie lubelskim. Zdaniem dyrektora instytucji dr. Piotra Kondraciuka, ta sfera aktywności polskich badaczy była dotychczas pomijana. To pierwsze takie muzeum w Polsce.

„Muzea powstają nie tylko po to, by dokumentować wszelkie zjawiska kulturowe, artystyczne, ale wszystkie aspekty życia człowieka, także naukowe i te dotyczące badań polarnych, a ta sfera była dotychczas pomijana” – powiedział PAP Kondraciuk.

Jego zdaniem, społeczeństwo ma niewiele informacji o znaczeniu badań polarnych, które są wykorzystywane m.in. w badaniach kosmosu.

„To są obszary, gdzie problem odosobnienia, pustki, samotności – jest taki sam jak w kosmosie. Badania psychologiczne, geodezyjne, geologiczne, oceanologiczne – w zasadzie każda dziedzina nauki ma co robić w obszarach polarnych. To służy rozwojowi całej nauki” – stwierdził Piotr Kondraciuk.

Jak podał, nowe muzeum dokumentuje polskie badania polarne i jako jedyne w kraju jest poświęcone w całości tej tematyce.

Mówiąc o eksponatach dyrektor zwrócił uwagę na te największe, jak śmigłowiec Mi-2, który służył w polskich stacjach badawczych na Antarktydzie, chatkę służącą polarnikom na Grenlandii, ponton, skuter śnieżny, stacje meteorologiczne oraz okazy fauny, w tym czterometrową szczękę wieloryba. „Staramy się dać odczuć zwiedzającemu, że znajduje się w tym klimacie” – powiedział.

„Chcemy pokazać, jak wyglądało wnętrze stacji polarnej z oryginalnym wyposażeniem” – stwierdził Kondraciuk i podał, że przygotowywana jest ekspozycja, w której wykorzystane zostaną przedmioty codziennego użytku i wyposażenie stacji arktycznej z lat 70-tych.

Dyrektor wspomniał, że w muzeum można zobaczyć dokumentację badawczą, fotografie, filmy, wywiady z polarnikami, a także dzieła sztuki inspirowane tematyką polarną, w tym stworzone przez badaczy fotografie artystyczne, obrazy i grafiki.

„Prowadzimy też edukację ekologiczną dotyczącą lodowców i ocieplenia klimatu. Pokazujemy, czym jest lodowiec, obszary polarne, jak ważna jest polityka polarna. To wszystko trafia na podatny grunt” – powiedział dyrektor. Podsumował, że od udostępnienia zwiedzającym pierwszych ekspozycji w maju ub. r. – a więc jeszcze w okresie organizacji – muzeum odwiedziło ponad 3 tys. osób.

Zapytany o powody umieszczenia placówki w Puławach Kondraciuk przypomniał, że to tutaj Izabela Czartoryska założyła pierwsze polskie muzeum w Świątyni Sybilli. W tutejszym gimnazjum w latach 30-tych nauczycielem był organizator pierwszej polskiej wyprawy na Grenlandię i późniejszy profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Aleksander Kosiba. Idea powołania takiego muzeum – podał dyrektor – pojawiła się w 1987 r. na zjeździe Klubu Polarnego w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zakomunikował we środę, że w Puławach działało wielu polarników, a organizatorem jednego z najlepszych ośrodków badań polarnych są naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

„Dorobek naukowców z Lubelszczyzny w dziedzinie badań polarnych zasługuje na udokumentowanie, upamiętnienie i spopularyzowanie w szerokich kręgach społeczeństwa” – wskazano.

Zdaniem członka zarządu województwa Bartłomieja Bałabana, muzeum na upowszechniać wiedzę na temat badań polarnych, a także podkreślić udział polskich naukowców w rozwijaniu tej dziedziny.

„Chcemy, aby polarnicy mogli w tym miejscu pozyskiwać granty. Liczę na to, że placówka stanie się polecanym i chętnie odwiedzanym miejscem na mapie Polski” – stwierdził cytowany w komunikacie.

Muzeum Badań Polarnych w Puławach zostało powołane 27 maja 2020 r. Od 25 czerwca 2021 r. Województwo Lubelskie prowadzi tę instytucję wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na początku września 2022 r. podpisano porozumienie dotyczące zakupu filii UMCS położonej przy ul. 4. Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18 w Puławach. Wartość nieruchomości wynosi ponad 5,5 mln zł, z czego 2,4 mln zł pokryje muzeum, a ponad 3 mln zł przeznaczy samorząd województwa lubelskiego.

Na podstawie: PAP