W Solecznikach działka pod nowe inwestycje


Fot. salcininkai.lt
W celu stworzenia w Solecznikach należytych warunków dla inwestorów, w ramach projektu „Šalčininkai+“ została uporządkowana działka nr ew. 4400-0419-5772 przy ul. Wileńskiej 3F. W trakcie realizacji projektu działka została ogrodzona, wyrównana, posadzono drzewa i zasiano trawę, wykonano wjazd na działkę, zamontowano wpusty do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W pobliżu działki znajdują się również sieci elektroenergetyczne i gazociągowe.


Działka o powierzchni 1,94 ha przeznaczona jest pod inwestycje przemysłowe, magazyny oraz cele komercyjne. Inwestor zostanie wyłoniony w drodze przetargu publicznego.

„Samorząd jest zainteresowany znalezieniem dodatkowych wpływów do budżetu, przyciągnięciem nowych inwestycji i stworzeniem większej liczby miejsc pracy. Szukamy sposobów jak najefektywniejszego wykorzystania mienia samorządu. Aby znaleźć i zainteresować potencjalnych inwestorów, trzeba mieć odpowiednią infrastrukturę. Mamy więc dobrą działkę w dobrej lokalizacji i mam nadzieję, że wkrótce ruszą tu prace – powiedział mer Zdzisław Palewicz.

Na podstawie: salcininkai.lt