W Wilnie nie będzie już muzeum Puszkina


Na zdjęciu: Muzeum Dworu w Markuciach, fot. Wikipedia
Rada m. Wilna w środę, 8 marca, podjęła decyzję o zmianie nazwy Muzeum Literackiego im. Aleksandra Puszkina na Muzeum Dworu w Markuciach. „Powrót do historycznej nazwy jest zgodny z obecną działalnością muzeum” – napisano w uzasadnieniu decyzji.


Według władz miasta, nowa nazwa jest nie tylko powrotem do tradycji, ale też bardziej odzwierciedla obecną działalnością placówki.

„W przyszłości, aktualizując koncepcję i treść placówki, planuje się bardziej skupić na zachowaniu i rozwoju dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz przylegającego do dworu parku” – wskazuje się w zatwierdzonym dokumencie.

Zmiana nazwy muzeum została uzgodniona z przedstawicielami Ministerstwa Kultury, Państwowej Komisji Języka Litewskiego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

W 1899 r. do podwileńskiej posiadłości w Markuciach, dzisiaj jest to dzielnica miasta, przeniosła się Warwara Puszkina, żona Grigorija Puszkina, syna poety Aleksandra Puszkina. Po jej śmierci i na mocy jej testamentu w 1940 r. założono tu Muzeum Puszkina - pierwsze muzeum literackie w Wilnie. Jego otwarcie nastąpiło w 1948 roku.

Na podstawie: BNS