W związku z domniemanym gwałtem – wniosek o zniesienie immunitetu posła K. Bartoševičiusa


Na zdjęciu: Kristijonas Bartoševičius, fot. BNS
W ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego w związku z domniemaną przemocą seksualną i molestowaniem osoby nieletniej prokurator generalna Nida Grunskienė w poniedziałek, 23 stycznia, zwróciła się do przewodniczącej sejmu Viktoriji Čmilytė-Nielsen z wnioskiem o pozbawienie immunitetu poselskiego konserwatysty Kristijonasa Bartoševičiusa.
Informację o tym w poniedziałek, 23 stycznia, wczesnym popołudniem podała Prokuratura Generalna. Kilka godzin wcześniej Kristijonas Bartoševičius poinformował, że zrzeka się mandatu poselskiego z powodów osobistych i w tej sprawie zwrócił się już do Głównej Komisji Wyborczej.

Prokuratura Generalna twierdzi, że w oparciu o dane wszczętego w listopadzie ubiegłego roku postępowania przygotowawczego „konieczne jest rozwiązanie kwestii zezwolenia na pociągnięcie posła obecnej kadencji Kristijonasa Bartoševičiusa do odpowiedzialności karnej lub innego ograniczenia jego praw”.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie czynów przewidzianych w części 4 artykułu 150, w części 1 artykułu 153 i w części 3 artykułu 150 Kodeksu Karnego.

Przewidują one odpowiedzialność za przemoc seksualną i molestowanie seksualne osób nieletnich.

Zgodnie z Konstytucją poseł posiada immunitet i bez zezwolenia sejmu nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany, nie może też w jakikolwiek inny sposób zostać ograniczona jego wolność.

W postępowaniu przygotowawczym w związku z domniemaną przemocą seksualną i molestowaniem seksualnym, w którym figuruje rezygnujący z mandatu poselskiego K. Bartoševičius, figurują co najmniej dwie osoby nieletnie – w wieku do 14 i w wieku do 16 lat.

Prokuratura Generalna odmówiła podania dalszych szczegółów, motywując to dobrem śledztwa. 

K. Bartoševičius został wybrany do sejmu w 2020 roku z listy Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów. Z wykształcenia jest nauczycielem języka angielskiego – pracował m.in. w kilku gimnazjach w Kownie, przez osiem lat pełnił funkcję dyrektora w Chórze Chłopięcym „Ąžuoliukas”.

Na podstawie: bns.lt