Wakacyjne remonty szkół


Szkoła Średnia w Leszczyniakach, fot. wilnoteka.lt
W 25 wileńskich placówkach oświatowych do końca lata zostaną zakończone prace remontowe. Zdaniem dyrektorów stołecznych szkół dotacje są niewystarczające, można je przeznaczyć zaledwie na kosmetyczne remonty. Dyrektorzy jednak przyznają, że lepiej takie finansowanie niż żadne.
Według dyrekcji wileńskich szkół dotacje z Samorządu Miasta Wilna nie są wystarczające, dlatego szkoły muszą szukać innych źródeł finansowania. Zdaniem dyrektora Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Samorządu Miasta Wilna, Gintarasa Petronisa, w niektórych szkołach prace remontowe są finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Każda szkoła wymaga innego rodzaju remontu, jednak priorytetem są szkoły, w których zużywa się najwięcej energii cieplnej. G. Petronis zaznaczył, że w Wilnie ponad 20 szkół wymaga gruntownego remontu.

Uczniowie Szkoły Średniej im. 13 Stycznia w Wilnie nowy rok szkolny rozpoczną w wyremontowanej placówce. Koszty jej renowacji wyniosły ponad milion litów. Dyrektor szkoły, Birutė Rudzinskienė, zaznaczyła, że renowacja budynku rozpoczęła się w 2006 roku. W tym czasie ocieplono budynek, zamieniono okna, przeprowadzono kosmetyczny remont pomieszczeń sanitarnych.

Również polskie placówki oświatowe na Litwie otrzymają dotacje na remont budynków. Na remont Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela przeznaczono 58 tys. litów, filia Szkoły Średniej w Leszczyniakach w Ludwinowie otrzymała 300 tys. litów, koszt renowacji wileńskiej Szkoły Średniej im. Józefa Kraszewskiego wyniesie pół miliona litów.

Na podstawie: diena.lt