Więcej pieniędzy na sport


Fot. wilnoteka.lt
Rada Samorządu Miasta Wilna zatwierdziła największą w ciągu ostatnich kilku lat, i zarazem największą na Litwie, pulę środków na imprezy sportowe. W tegorocznym budżecie Wilna na ten cel wyasygnowano 31 milionów 864 tysiące litów, czyli o 7 mln litów więcej niż w roku ubiegłym. Jak informuje portal vilnius.lt, 9,5 mln litów przeznaczonych zostanie na organizowanie masowych imprez sportowych, realizację programów zdrowotnych i kształcenie sportowe dzieci. Kolejne 12,5 mln litów - na kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr kultury fizycznej.
"Nie zważając na trudną sytuację finansową, władze miasta dotrzymują słowa i poświęcają uwagę oczekiwaniom mieszkańców, wynikającym z potrzeby realizacji programów zdrowotnych, organizacji masowych imprez sportowych i projektów związanych z kształceniem sportowym dzieci i młodzieży" - powiedział członek Rady Samorządu Miasta Wilna Petras Nausėda.

Według zastępcy dyrektora Administracji Samorządu Miasta Wilna Ritasa Vaiginisa, niemało środków z tegorocznego budżetu na sport zostanie wykorzystanych do poszerzenia obecnej infrastruktury sportowej w Wilnie. "Około 1,6 mln litów przeznaczy się na renowację już istniejących i powstanie nowych boisk szkolnych, 2,7 mln litów przeznaczy się na budowę sali sportowej przy Szkole Sportowej "Tauras", kolejne 2,3 mln litów wykorzysta się na budowę kompleksu boisk piłkarskich w Nowej Wilejce lub Szeszkini" - zaznaczył Vaiginis.

Według portalu vilnius.lt po raz pierwszy od 20. lat wsparcie z budżetu Samorządu Miasta Wilna otrzymają drużyny wileńskich klubów sportowych, reprezentujące Wilno podczas najważniejszych imprez sportowych na Litwie i w Europie. Na ten cel zostanie przeznaczonych 6 mln litów, a na działalność wileńskich szkół sportowych z tegorocznego budżetu Samorządu Miasta Wilna wyasygnowanych zostanie 15 mln 250 tys. litów.

Na podstawie: vilnius.lt