Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku z szansą na studia magisterskie


Fot. wilnoteka.lt
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku przygotowuje się do uruchomienia studiów magisterskich. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek wileńskiej filii polskiej uczelni na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku ekonomia. Zgodę musi wydać również Litewska Komisja Akredytacyjna.
"Wymogi prawa polskiego wobec studiów magisterskich są bardziej rygorystyczne niż na Litwie. Ażeby uzyskać zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, musieliśmy pokazać, że mamy dorobek naukowy, że organizujemy konferencje naukowe, że są osoby zainteresowane podjęciem studiów magisterskich, a przede wszystkim, że mamy odpowiednią kadrę: 6 wykładowców ze stopniem profesora i 6 doktorów ekonomii" - powiedział w rozmowie z "Wilnoteką" dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, prof. UwB, dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na studia magisterskie na wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie przygotowywane są dokumenty do Litewskiej Komisji Akredytacyjnej. Profesor Jarosław Wołkonowski powiedział, że liczy na przychylność członków komisji i ma nadzieję, że starania zostaną uwieńczone sukcesem: od 1 października 2014 r. oferta uczelni poszerzy się o studia drugiego stopnia.

"Dla nas jest to bardzo ważne, od tego zależy dalszy rozwój naszego wydziału. Z drugiej strony - jest sporo osób po studiach licencjackich na kierunku ekonomia zainteresowanych kontynuowaniem studiów na Litwie. W wielu przypadkach dalsza kariera zawodowa naszych absolwentów zależy od uzyskania dyplomu magistra" - powiedział dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, prof. UwB, dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Obecnie wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku ma ponad 420 studentów na studiach ekonomicznych i informatycznych pierwszego stopnia. 25 lipca dyplomy licencjackie otrzyma kolejna grupa studentów uczelni.

Jednocześnie trwa rekrutacja na pierwszy rok studiów. Jak powiedział profesor J. Wołkonowski, zainteresowanie jest większe niż w 2013 r. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie uczestniczy w ogólnolnolitewskim systemie rekrutacji na studia LAMABPO. Rekrutacja w tym systemie potrwa do 21 lipca.

Na podstawie: uwb.lt, inf.wł.