Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie ws. rodaków na Białorusi


Marek Kubiak, prezes ZPL m. Wilna / Fot. TVP Wilno
Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie wydał w piątek, 2 kwietnia, oświadczenie w sprawie aresztowań Polaków na Białorusi. Wcześniej swą solidarność z rodakami wyrazili naukowcy, nauczycieli i aktorzy zrzeszeni w polskich organizacjach na Litwie.


„Łączymy się z wami ponad granicami! Jesteśmy pełni podziwu i szacunku wobec waszej niezłomnej postawy” - czytamy w oświadczeniu Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL.

Apelując o zaprzestanie represji wobec Polaków mieszkających na Białorusi, Wileński Oddział Miejski ZPL przypomina, że „mniejszości narodowe mają prawo do swobodnego wyrażania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej”.

Wcześniej działania białoruskich władz wobec Polaków potępiło Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, oraz Teatr Polski „Studio” Wilno.

„Ataki na polskie szkoły, działalność Związku Polaków na Białorusi i jego kierownictwo zasługują na szczególne potępienie” - czytamy w oświadczeniu „Macierzy Szkolnej”.

„Dla naukowców Polaków, których reprezentujemy, nie do zaakceptowania są działania władz białoruskich skierowane na ograniczenia wolności słowa, w tym stosowanie bezpośrednich środków represyjnych wobec nauczycieli, studentów, wykładowców i działaczy mniejszości narodowych” - napisali członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, żądając „zaprzestania szykanowania przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi”.

Teatr Polski „Studio” w Wilnie wyraził „głębokie oburzenie sposobem postępowania białoruskich władz” i zaapelował o „natychmiastowe zaprzestanie represji”.

Wobec czworga aktywistów Związku Polaków na Białorusi, w tym jego prezes Andżeliki Borys, wszczęto postępowania karne z artykułu Kodeksu Karnego Białorusi, który mówi o „podżeganiu do nienawiści” (art. 130, p.3). Prokuratura interpretuje ich działania jako „rehabilitację nazizmu”. Wskazany artykuł zagrożony jest karą pozbawienia wolności od pięciu do 12 lat.

Na podstawie: inf. wł., PAP